Log in

An error occured while logging in. Please try again later. ×
Inloggningen misslyckades

Ansök om konto

För att kunna handla i e-handeln måste du vara kund hos Systemair. Är du redan kund kan du enkelt registrera dig och ansöka om ett konto.

Ansök om att bli kund

Vill du bli kund hos oss och ta del av vårt breda sortiment av ventilationsprodukter.

Sjukhus

F9-klassade filter och vätske-kopplade värmeväxlare gör våra aggregat godkända för användning i hygienklassade miljöer.

I hygienklassade miljöer, t.ex. operationssalar och utrymmen med smittrisk, måste frånluften separeras från tilluften. Det uppnår man bland annat genom att använda luftbehandlingsaggregat med vätskekopplade värmeväxlare och F9-klassade filter.

Systemair erbjuder luftbehandlings-aggregat för hygienklassade miljöer. Våra aggregat är utrustade med filter av den högsta filtreringsgraden, filterklass F9. Aggregaten är tillverkade av rostfritt stål och har ett speciellt tätningsmaterial som ger dem en mycket hög täthetsklass.

Våra hygienklassade aggregat är utrustade med vätskekopplade värmeväxlare, vilket garanterar hygienklassificeringen.

Geniox för sjukhus

Kännetecknas typiskt av
Mycket höga krav på infektionsskydd i känsliga miljöer.  

Viktig aggregategenskap
Aggregaten kan konfigureras för att möta kraven i hygienklassade miljöer. 

×
×
×
×
×
×
×