Log in

An error occured while logging in. Please try again later. ×
Inloggningen misslyckades

Ansök om konto

För att kunna handla i e-handeln måste du vara kund hos Systemair. Är du redan kund kan du enkelt registrera dig och ansöka om ett konto.

Ansök om att bli kund

Vill du bli kund hos oss och ta del av vårt breda sortiment av ventilationsprodukter.

Industri

Separata aggregat behövs för att säkert hålla isär ventilationsluft för produktionsanläggningar, kontor och lagerlokaler.

Många produktions-anläggningar innehåller både tillverkande enheter och kontor. Det är nödvändigt att säkert separera luftmängderna från varandra. Därför används ofta separata aggregat för de olika utrymmena.

Varje industrilokal har unika egenskaper och behov av aggregatlösning. De flesta produktionsanläggningar har dock gemensamt att stora luftmängder bearbetas. Eftersom Geniox finns med hög kapacitet blir investeringskostnaden gynnsammare än om flera mindre aggregat kombineras till en totallösning.

Mycket luft betyder höga uppvärmningskostnader. Geniox-aggregat för industriellt bruk använder därför koldioxid- och temperaturstyrning för att möjliggöra återvinning av så mycket som möjligt av värmen.

Geniox för industri

Kännetecknas typiskt av
Varierande behov med krav på separation av olika luftmängder.  

Viktig aggregategenskap
Geniox kan fås som mycket stora enheter till optimal kostnad.  

×
×
×
×
×
×
×