Log in

An error occured while logging in. Please try again later. ×
Inloggningen misslyckades

Ansök om konto

För att kunna handla i e-handeln måste du vara kund hos Systemair. Är du redan kund kan du enkelt registrera dig och ansöka om ett konto.

Ansök om att bli kund

Vill du bli kund hos oss och ta del av vårt breda sortiment av ventilationsprodukter.

Bostadshus

En bypass-funktion ger fastigheten ett förhöjt brandskydd och garanterar samtidigt att lukt inte överförs mellan lägenheterna.

Vi vill alla trivas i vår bostad, även då vi är många under samma yttertak. Ventilationen har stor betydelse för komforten i ett flerfamiljshus. Ett Geniox-aggregat utrustat med motströmsvärmeväxlare eliminerar risken för luktöverföring mellan lägenheterna.

Eftersom Geniox kan styras på fukt eller temperatur kan optimal komfort och ekonomi uppnås. Tack vare sektionsavfrostning kan aggregaten avfrostas en del i taget, vilket minskar eftervärmningsbehovet med upp till 20 procent.

Men viktigast är ändå säkerheten. Geniox ger fastigheten ett förhöjt brandskydd. Skulle rökutveckling ske har Geniox en bypassfunktion som automatiskt gör aggregatet till en rökgasfläkt. För att uppnå motsvarande brandsäkerhet utan denna funktion skulle det krävas en separat rökgasfläkt med genomföring genom taket, vilket är en betydligt dyrare lösning.

Geniox för bostadshus

Kännetecknas typiskt av
Höga krav på brandskydd, energieffektivitet och utrymmessnålhet.
 
Viktig aggregategenskap
Geniox modulära konstruktion och brandsäkerhet.

×
×
×
×
×
×
×