Det ska vara enkelt att vara kund hos Systemair

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder. Vi tillverkar och marknadsför ventilationsprodukter av hög kvalitet. Produktprogrammet omfattar ett brett sortiment av energieffektiva fläktar, ventilationsaggregat, produkter för luftdistribution, luftkonditionering, luftridåer och värmeprodukter. Produkterna är robusta, enkla att välja, installera och använda.

Att förenkla var huvudsyftet när Systemair startade 1974 med den runda kanalfläkten, som gjorde installationen betydligt enklare. ”Den raka vägen” blev snart ett begrepp för arbetet i koncernen och utgångspunkten för våra värderingar. Denna har sedan dess utvecklats till en affärsfilosofi. Drivkraften är att ständigt hitta nya vägar för att göra våra produkter ännu mer attraktiva för våra kunder. Produktsortimentet har utvecklats i snabbt tempo från 1974 när den runda kanalfläkten såg dagens ljus. Idag är Systemair en av de största aktörerna i ventilationsindustrin.

Våra kärnvärden

Kvalitet
Kvalitet skall genomsyra alla delar av verksam­heten, från produktutveckling och tillverkning av produkter med hög standard, till leverans och kund­support. Vi vill vara våra kunders förstahandsval och har därför utvecklat en bred och välkomponerad produktportfölj med standardiserade kvalitetsprodukter.

Tillgänglighet
Tillgänglighet innebär att vi valt att ta fram en betydande del av sortimentet för lagerhållning. I stället för att börja producera när vi får en order kan vi omgående leverera från lokalt eller centralt lager. Strategin att tillverka mot lager i stället för kundorder innebär också en högre produktionseffektivitet och en säker kontroll över hela varuflödet.

Leveranssäkerhet
Leveranssäkerhet innebär att vi snabbt kan leverera de produkter som kunden efterfrågar. Standard-sortimentet levereras direkt från lager. Ventilationsanläggningen installeras sent i en byggnation och installatören behöver ofta produkterna snabbt. Vi har därför byggt upp en effektiv produktions- och logistikorganisation där de lokala och centrala lagren är integrerade med varandra genom det gemensamma affärssystemet. Vi lägger även stor vikt på punktliga leveranser när vi producerar direkt mot order.

×
×
×
×
×
×
×