Wuijang, Kina

Produktion av luftbehandlingsaggregat

I januari 2015 tecknades hyresavtal för en industribyggnad för produktion av luftbehandlingsaggregat för den kinesiska marknaden. Fabriken omfattar 8 400 m2 varav 1 400 m2 är kontor och en produktutställning. Produktionen av luftbehandlingsaggregat beräknas att starta under sommaren 2015.

×
×
×
×
×
×
×