Ukmergé, Litauen

Tillverkning av ventilationsaggregat för bostäder och kompaktaggregat.

Anläggningen är koncernens huvudfabrik för samtliga mindre bostadsaggregat och också logistiskcenter för dessa. Anläggningen omfattar 15 000 m2.

×
×
×
×
×
×
×