Hässleholm, VEAB

VEAB tillverkar värmeprodukter för ventilationsanläggningar, mobila och stationära värmefläktar samt avfuktningsaggregat.

Betydande investeringar de senaste åren gör att man idag har en synnerligen modern och flexibel produktionsapparat där ca 70 % av produktionen sker mot kundorder.

VEAB's fabrik och kontor omfattar ca. 10 000 m2.

×
×
×
×
×
×
×