Århus, Danmark

Distribution och produktion av stora kompaktaggregat: DV och TIME ec.

Distribution-och produktionsanläggning är placerad i Hasselager nära Århus.

All produktion är baserad på kundorder för både den lokala och exportmarknaden. Produktionsanläggningen är i hög grad automatiserad med en modern maskinpark och avancerade dataprogram.

Total yta 23 000 m2 för produktion och lager.

×
×
×
×
×
×
×