Styrelse

         
GERALD ENGSTRÖM
Styrelseordförande

Styrelseordförande i Bluefish Pharmaceuticals AB

Styrelsemedlem i Hanza Holding
Utbildning:Gymnasieingenjör, ekonomistudier Stockholms universitet
Tidigare: Bl a VD och Koncernchef i Systemair AB och VD i Ziehl-ebm AB
Innehav: 22 164 162 (aktierna ägs av Färna Invest AB)
Född: 1948
Invald: 1974
Oberoende: Nej

  SVEIN NILSEN
Styrelseledamot

Utbildning: Ingenjör i VVS teknik från Trondheims tekniska högskola
Tidigare: Bl.a marknadsdirektör för Systemair AB
Innehav: 49 261
Född: 1947
Invald: 2016
Oberoende: Ja 
  PATRIK NOLÅKER
Styrelseledamot 

Styrelseordförande AQ Group AB, Velcora Holding AB, Styrelseledamot Outotec Oy
Utbildning:  Gymnasieingenjör, Civilekonom, MBA från Maastricht School of Management
Tidigare: Bl a koncernchef på Dywidag Systems International S.a.r.l. och Alimak Hek Group samt ledande befattningar inom bl a Atlas Copco och ABB
Innehav: 4 000
Född: 1963
Invald: 2016
Oberoende: Ja
         
     
CARINA ANDERSSON
Styrelseledamot

Styrelseledamot i Beijer Alma AB, SinterCast AB och Gränges AB
Utbildning: Bergsingenjör från KTH
Tidigare: Ledande befattning på Sandvik AB, VD för Ramnäs Bruk AB och Scana Ramnäs AB
Innehav: 1000 
Född: 1964
Invald: 2015
Oberoende: Ja 
  HANS PETER FUCHS 
Styrelseledamot

Ekonomichef ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Utbildning: Universitetsexamen i makroekonomi från Johannes Gutenberg Universität Mainz
Tidigare: Senior finansiell position vid Atmel Group
Innehav: - 
Född: 1961
Invald: 2017
Oberoende: Nej   
   
         
     
ÅKE HENNINGSSON
Arbetstagarrepresentant

Nuvarande tjänst: Teknisk rådgivare
Innehav: 400 aktier
Född: 1957
Invald: 2015
  RICKY STEN
Arbetstagarrepresentant

Nuvarande tjänst: Materialhanterare
Innehav: -
Född: 1968
Invald: 2014
   

×
×
×
×
×
×
×