Organisation

Egna säljbolag ger god kontroll och direkt kommunikation med marknaden. Genom våra lokala bolag har vi god kännedom om olika marknaders krav och trender och kan agera snabbt på förändringar.

För en smidig informationsöverföring mellan dotterbolagen och huvudkontoret har vi s k Business Boards. Det är informella styrelser som består av den lokala VD:n samt ytterligare en eller två ledande personer från koncernen. Vi har också så kallade Center of Excellence som är cent­rum för kunskapsöverföringen mellan produktansvariga och säljare.

×
×
×
×
×
×
×