Historia

1970 och 1980-tal


1974
Företaget grundades under namnet LHG Kanalfläkt och produktionen startade i Skinnskatteberg. Drygt 50% export till Norge.
1976
Första egna säljbolaget LHG Kanavapuhallin i Finland.
1985
De tyska fläktmotor­till­verkarna Ziehl-­Abegg och ebm-papst var leverantörer från start och blev delägare genom sitt svenska dotter­bolag Ziehl-ebm. Idag är ebm-papst AB näst största ägare i Systemair.
1987
Förvärv av 50% av aktierna i RB Kanalflakt, USA och resterande 50% 2001/2002.
1989
Förvärv av säljbolag i Danmark.
1989/91
Förvärvades successivt det norska bolaget Jolin Produkter A/S.

1990-tal


1992
Förvärv av då OTC-noterade Frico AB specialiserade på luftridåer och värmefläktar.
1995
Förvärv av Environment Air i Kanada, tillverkare av ventilationsaggregat för bostäder.
1996
Förvärv av anläggning i Bouctouche i Kanada för produktion för den nordamerikanska marknaden.
1997
Eget representationskontor i Moskva, Ryssland.
Förvärv av SCIE Systemair som var försäljnings­agent i Frankrike. Namnet valdes senare som koncernnamn.
1998/99
Förvärv av Europair i Södertälje, tillverkare av luftdon. LTI Lüftungstechnik i Windischbuch, numera näst största produktionsenheten och centrallager. LTIs säljbolag i Storbritannien, Polen och Singapore blev de första bolagen att döpas om till Systemair.
1999/00
Förvärv av säljbolaget APF Group i Estland, med dotterbolag i Lettland.
Etablering av representationskontor i Shanghai, Kina.

2000-tal


2000/01
Nytt distributionscenter i Skinnskatte­berg.
Förvärv av Danvent i Danmark, som producerar ventilationsaggregat samt 75% av aktierna i UAB Alitas i Litauen.
Eget säljbolag i Turkiet under namnet Systemair.
2001/02
Systemair blev det gemensamma namnet för hela koncernen.
Förvärv av Veab Heat Tech i Hässleholm, Auranor Aggregater i Eidsvoll, Norge samt säljbolaget Bivent i Österrike.
Säljbolag startades i Hongkong, Ungern och Irland.
2002/03
Förvärv av säljbolaget Meijdijk ­Ventilatietechnik i Nederländerna, Klockargården i Skinnskatteberg, 26 000 m2 byggnader och 30 ha mark.
2003/04
Förvärv av Fans&Spares i Storbritannien, Gelu, tysk luftridåtillverkare, Antlia, distributör i Schweiz och etablering av nytt säljbolag i Belgien.
2004/2005
Etablering av säljbolag i Rumänien och Sydafrika. Produktionsanläggning i Ukmergé, Litauen startades.
2005/06
Förvärv av Marvent, Slovenien, Multiventilacao, säljbolag i Portugal samt etablering av säljbolag i Förenade Arabemiraten, Spanien och Indien.
Gerald Engström, dåvarande VD i Systemair, utsågs till Entrepreneur of the Year i Sverige.
2006/07
Förvärv av Altexa i Österrike och Imos i Slovakien samt tillgångarna i Matthews & Yates i Storbritannien.
2007/08
Förvärv av Koolclima, Spanien, Climaproduct, Italien samt etablering av Systemair Software, Indien.
Systemair tilldelades Exportrådets Stora ­Exportpris.
Systemair noterades på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen.
2008/09
Förvärv av Megcool Industries i Malaysia samt tillgångarna i Emerson Ventilation Products, USA.
2009/10
Förvärv av Energo Plus, Slovenien, W.C. Wood, div för luftavfuktare, Kanada, ­Ravistar, Indien.
2010/11
VD Gerald Engström tilldelades i februari 2011 H.M. Konungens medalj i den 12:e storleken i serafimerordens band för framstående insatser för svenskt näringsliv.
Förvärv av det polska säljbolaget Foko,Polen, säljbolaget VKV,Tjeckien, ventialtionsbolaget Rucon,Holland, samt bolagen inom Aaldering Group, med tillverkning och försäljning av luftridåer i Tyskland samt Nederländerna. Minoritetsförvärv av Systemair AD Estland och IMoS-Systemair, Slovakien. Etablering av säljbolag i Chile.

2011/12
Förvärv av säljbolagen DT Termo, Serbien samt Montenegro och Frivent i Tyskland.
Förvärv av det Ryska säljbolaget Ventrade.
Förvärv Airwell i Italien, fabrik med produktion av kylmaskiner samt IAPL, Indien tillverkare av ventilationsaggregat och Kryotherm i Sverige. 
2012/13 
Förvärv av Holland Heating, tillverkare av ventilationsaggregat i Nederländerna.
Förvärv av Change’Air i Kanada, tillverkare av klassrumsaggregat.
Förvärv av 90 procent av aktierna i det turkiska bolaget HSK, ledande tillverkare av ventilationsaggregat i Turkiet.
2013/14 
Förvärv av Menerga GmbH, ledande europeisk tillverkare av ventilationsaggregat för simhalls- och komfortventilation, i Tyskland.
Förvärv av Reftec AS, leverantör av kommersiell kyla och värmepumpar, i Norge.
Förvärv av Menergas säljbolag i Österrike och Schweiz. 
Förvärv av Menergas säljbolag i Hamburg, Hannover, Berlin och Frankfurt. 
2014/15
Förvärv av Airwell i Frankrike, tillverkare av uftkonditioneringsprodukter i Frankrike.
Förvärv av Lautner Energiespartechnik GmbH i Tyskland. 
Förvärv av säljbolagen, Camair i Belgien, Airwell i Tyskland och Menerga i Norge.

×
×
×
×
×
×
×