Systemair levererar energieffektiva produkter

Idag tillbringar människor i snitt 90 procent av sin tid inomhus och byggnader står för 40 procent av EU:s totala energianvändning. Ventilationsbranschens stora utmaning ligger i hur vi kan förbättra inomhus­klimatet, samtidigt som vi förbrukar mindre energi. Systemairs produkter kännetecknas av hög kvalitet, lång livslängd och låg energianvändning.

För Systemair är det avgörande att kontinuerligt utveckla nya ventilationsprodukter och lösningar som uppfyller marknadens framtida behov. Det gäller att ligga steget före konkurrenterna, välja rätt idéer att utveckla de som passar Systemairs kunskap och resurser och till sist göra det snabbare än andra.

I Systemairs affärsidé har produktutveckling en framträdande roll. Koncernen ska utveckla högkvalitativa och pålitliga ventilationsprodukter med lång livslängd, som är energieffektiva och förbättrar inomhusklimatet. De ska vara enkla att använda, installera och underhålla.

För att klara detta har Systemair skapat en effektiv produktutvecklingsprocess och en organisation bestående av 230 ingenjörer och tekniker med spetskompetens inom olika teknikområden. Tjugotre teknikgrupper och tretton tekniska center jobbar med produktutveckling runt om i världen. Spetskompetensen ger Systemair möjlighet att på ett trovärdigt sätt delta i framtagningen av nya standarder, driva certifieringsfrågor och påverka beslutsfattare. Koncernen får också förfrågningar att delta i utformningen av nya energieffektiva bostäder, kontor och byggnader tack vare den höga kompetensen inom energieffektiv ventilation.

×
×
×
×
×
×
×