Affärsidé och våra tre kärnvärden

Affärsidé

Vår affärsidé är att utveckla, tillverka, och marknadsföra högkvalitativa ventilationsprodukter. Med våra kunder i fokus ska vi vara det mest pålitliga företaget när det gäller kvalitet, tillgänglighet och leveranssäkerhet. Dessutom ska det vara enkelt att vara kund hos Systemair.

Kärnvärden

Systemair har tre kärnvärden som genomsyrar hela verksamheten. Det är tre bärande delar i vår affärsmodell och avgörande för vår konkurrenskraft där pålitligheten är det samlande nyckelbegreppet:

Kvalitet

Kvalitet skall genomsyra alla delar av verksam­heten, från produktutveckling och tillverkning av produkter med hög standard, till leverans och kund­support. Vi vill vara våra kunders förstahandsval och har därför utvecklat en bred och välkomponerad produktportfölj med standardiserade kvalitetsprodukter. 

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att vi valt att ta fram en betydande del av sortimentet för lagerhållning. I stället för att börja producera när vi får en order kan vi omgående leverera från lokalt eller centralt lager. Strategin att tillverka mot lager i stället för kundorder innebär också en högre produktionseffektivitet och en säker kontroll över hela varuflödet.

Leveranssäkerhet

Leveranssäkerhet innebär att vi snabbt kan leverera de produkter som kunden efterfrågar. Standardsortimentet levereras direkt från lager. Ventilationsanläggningen installeras sent i en byggnation och installatören behöver ofta produkterna snabbt. Vi har därför byggt upp en effektiv produktions- och logistikorganisation där de lokala och centrala lagren är integrerade med varandra genom det gemensamma affärssystemet. Vi lägger även stor vikt på punktliga leveranser när vi producerar direkt mot order.

×
×
×
×
×
×
×