Investerare och media

Systemair AB bokslutskommuniké 2017/18 – En svag avslutning

Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) bokslutskommuniké 2017/18 offentliggörs kl. 08:00 CET den 14 juni 2017.

Fjärde kvartalet, februari 2018 – april 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 5,4 procent till 1 827 Mkr (1 733).
  • Den organiska tillväxten uppgick till 1,8 procent (6,8).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 Mkr (48).
  • Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 49 Mkr (67).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 0,3 procent (2,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 11 Mkr (29).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,22 kr (0,55).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 Mkr (-26).

Helåret, maj 2017 – april 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 6,4 procent till 7 301 Mkr (6 864).
  • Den organiska tillväxten uppgick till 3,6 procent (7,7).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 350 Mkr (439).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 4,8 procent (6,4).
  • Resultat efter skatt uppgick till 230 Mkr (294).
  • Resultat per aktie uppgick till 4,43 kr (5,66).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 225 Mkr (464).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 (2,00) kr per aktie.

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
”Under det fjärde kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 1,8 procent. Tillväxten var god i flertalet länder inom Norden, Västeuropa samt Östeuropa men sämre i Mellanöstern, Turkiet och Indien. Resultatet för kvartalet påverkades framförallt av jämförelsestörande poster om totalt 43,7 Mkr kopplade till ett större projekt med negativ marginal, en goodwill-nedskrivning samt en reservation för en större osäker fordran. Det justerade rörelseresultatet uppgår till 49 Mkr jämfört med 67 Mkr samma kvartal föregående år.”

> Presentationen

För ytterligare information kontakta: 
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 44 009

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 7,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2017/18 och har för närvarande cirka 5 500 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 9 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.

Pressmeddelanden


 • 2019-04-10 13:00
  Pressmeddelande 10 april 2019 Vid årsstämman den 30 augusti 2018 beslutades att valberedningen ska bestå av representanter för tre av de röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31...
 • Pressmeddelande 13 mars 2019  Tredje kvartalet, november 2018 - januari 2019 Nettoomsättningen ökade med 13,8 procent till 2 018 Mkr (1 773). Den organiska tillväxten uppgick till 6,2 procent (4,0). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 80 Mkr (68)....
 • Pressmeddelande 7 mars 2019 Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) delårsrapport Q3 för räkenskapsåret 2018/19 kommer att offentliggöras kl. 08:00 CET den 13 mars 2019. En telefonkonferens arrangeras kl. 08:30 CET den 13 mars 2019. Rapporten...
 • Pressmeddelande 5 mars, 2019   Taina Horgan har rekryterats till rollen som Direktör för Systemairs affärsutveckling och blir även ny medlem av Systemairs koncernledning. Taina kommer närmast från rollen som Försäljningsdirektör för FlaktGroup och har...
 • Pressmeddelande 26 februari, 2019  Fokus på integrerade och hållbara HVAC-lösningar för kommersiella lokaler och bostäder Samarbetet kommer att omfatta flera faser och inleds med lanseringen av en ny serie kylvärmepumpar. De kombinerade lösningarna...
Kontakter
 • Roland Kasper

  CEO
  +46 (0) 222 440 13
  E-Mail
 • Anders Ulff

  CFO
  +46 (0) 222 440 09
  E-Mail
×
×
×
×
×
×
×