Investerare och media

Systemair delårsrapport Q3 2016/17

Organisk tillväxt i alla regioner

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
"Under det tredje kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 12,2 procent. Tillväxten var god i många länder och speciellt bra i Turkiet, Norge, Danmark och Frankrike. Resultatet fortsatte att förbättras, vilket delvis kan förklaras av kalendereffekt. För kvartalet uppgår det justerade rörelseresultatet till 120 Mkr jämfört med 40 Mkr samma kvartal föregående år. Omstruktureringskostnaderna för kvartalet uppgick till 15 Mkr."

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 44 009

Pressmeddelanden


 • Pressmeddelande den 25 april 2017 Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har förvärvat det österrikiska företaget  FRIVENT Luft- & Wärmetechnik GmbH, en tillverkare av ventilationsaggregat av hög kvalitet . Frivent ligger i St. Johann i Tyrolen,...
 • Pressmeddelande 23 februari 2017 Tredje kvartalet, november - januari 2017 Nettoomsättningen ökade med 21,1 procent till 1 715 Mkr (1 416). Den organiska tillväxten uppgick till 12,2 procent (-1,2). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 105 Mkr (30)....
 • Pressmeddelande 23 februari 2017 Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) dotterbolag i Turkiet har fått en order till ett värde på ca 9,5 miljoner euro till Istanbuls nya flygplats. Systemair kommer att leverera 531 luftbehandlingsaggregat och 5 630...
 • 2017-02-20 12:43
  Pressmeddelande 20 februari 2017 Vid årsstämman den 25 augusti 2016 beslutades att valberedningen ska bestå av representanter för tre av de röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den...
 • Pressmeddelande 17 februari 2017 Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) delårsrapport Q3 för räkenskapsåret 2016/17 kommer att offentliggöras kl 08:00 CET den 23 februari 2017. En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 23 februari 2017....
Kontakter
 • Gerald Engström

  Styrelseordförande/ Chairman of the Board
  +46 (0) 222 440 00
  E-Mail
 • Roland Kasper

  CEO
  +46 (0) 222 440 13
  E-Mail
 • Anders Ulff

  CFO
  +46 (0) 222 440 09
  E-Mail
×
×
×
×
×
×
×