Investerare och media

Systemair AB bokslutskommuniké 2016/17


Fjärde kvartalet, februari 2017 – april 2017

- Nettoomsättningen ökade med 14,9 procent till 1 733 Mkr (1 509).
- Den organiska tillväxten uppgick till 6,8 procent (4,0).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 48 Mkr (62). Rörelseresultat justerat för omstruktureringsprogrammet uppgick till 67 Mkr.
- Rörelsemarginalen uppgick till 2,8 procent (4,1).
- Resultat efter skatt uppgick till 29 Mkr (28).
- Resultat per aktie uppgick till 0,55 kr (0,53).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -26 Mkr (-40).

Helåret, maj 2016 – april 2017

- Nettoomsättningen ökade med 12,3 procent till 6 864 Mkr (6 113).
- Den organiska tillväxten uppgick till 7,7 procent (2,6).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 439 Mkr (344). Rörelseresultat justerat för omstruktureringsprogrammet uppgick till 484 Mkr.
- Rörelsemarginalen uppgick till 6,4 procent (5,6).
- Resultat efter skatt uppgick till 294 Mkr (207).
- Resultat per aktie uppgick till 5,66 kr (3,98).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 464 Mkr (169).
- Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 (2,00) kr per aktie.  

Ett år i rätt riktning

Under det fjärde kvartalet uppgick tillväxten till 14,9 procent varav 6,8 procent organiskt. För helåret uppgick tillväxten till 12,3 procent varav den organiska tillväxten till 7,7 procent. Beaktat det avvaktande läget på många marknader får det anses som en god utveckling. Rörelseresultatet för kvartalet kom in under förväntan vilket delvis förklaras av en rad engångsposter. För kvartalet uppgår det justerade rörelseresultatet till 67 Mkr jämfört med 62 Mkr samma kvartal föregående år. Omstruktureringskostnaderna för kvartalet uppgick till 19 Mkr. Justerat rörelseresultat för helåret uppgick till 484 Mkr jämfört med 354 Mkr året innan.

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 44 009

Pressmeddelanden


 • 2017-06-16 08:00
  Pressmeddelande 16 juni 2017 Systemair ABs huvudägare Färna Invest AB, som kontrolleras av Gerald Engström, styrelseordförande i Systemair, ställde under 2014 ut 520 000 köpoptioner avseende Systemair-aktier till ledande befattningshavare i Systemair....
 • 2017-06-14 09:00
  Pressmeddelande 14 juni 2017 Systemairs  (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) dotterbolag, Menerga GmbH, i Tyskland har fått en stor order till ett värde på ca 15 miljoner euro till det tyska företaget Linde AG, München Tyskland. Ordern består av 226...
 • Pressmeddelande den 9 juni 2017 Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har förvärvat det sydafrikanska företaget Viking Air Conditioning, en marknadsledande tillverkare av ventilationsaggregat med integrerad kyla. Viking ligger i Spartan, Johannesbu...
 • Pressmeddelande 8 juni 2017 Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) bokslutskommuniké 2016/17 offentliggörs kl. 08:00 CET den 8 juni 2017. Fjärde kvartalet, februari 2017 - april 2017 Nettoomsättningen ökade med 14,9 procent till 1 733 Mkr (1 509)....
 • Pressmeddelande 30 maj 2017 Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) delårsrapport Q4 för räkenskapsåret 2016/17 kommer att offentliggöras kl 08:00 CET den 8 juni 2017. En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 8 juni 2017. Rapporten presentera...
Kontakter
 • Gerald Engström

  Styrelseordförande/ Chairman of the Board
  +46 (0) 222 440 00
  E-Mail
 • Roland Kasper

  CEO
  +46 (0) 222 440 13
  E-Mail
 • Anders Ulff

  CFO
  +46 (0) 222 440 09
  E-Mail
×
×
×
×
×
×
×