Investerare och media

Systemair AB bokslutskommuniké 2017/18 – En svag avslutning

Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) bokslutskommuniké 2017/18 offentliggörs kl. 08:00 CET den 14 juni 2017.

Fjärde kvartalet, februari 2018 – april 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 5,4 procent till 1 827 Mkr (1 733).
  • Den organiska tillväxten uppgick till 1,8 procent (6,8).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 Mkr (48).
  • Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 49 Mkr (67).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 0,3 procent (2,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 11 Mkr (29).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,22 kr (0,55).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 Mkr (-26).

Helåret, maj 2017 – april 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 6,4 procent till 7 301 Mkr (6 864).
  • Den organiska tillväxten uppgick till 3,6 procent (7,7).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 350 Mkr (439).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 4,8 procent (6,4).
  • Resultat efter skatt uppgick till 230 Mkr (294).
  • Resultat per aktie uppgick till 4,43 kr (5,66).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 225 Mkr (464).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 (2,00) kr per aktie.

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
”Under det fjärde kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 1,8 procent. Tillväxten var god i flertalet länder inom Norden, Västeuropa samt Östeuropa men sämre i Mellanöstern, Turkiet och Indien. Resultatet för kvartalet påverkades framförallt av jämförelsestörande poster om totalt 43,7 Mkr kopplade till ett större projekt med negativ marginal, en goodwill-nedskrivning samt en reservation för en större osäker fordran. Det justerade rörelseresultatet uppgår till 49 Mkr jämfört med 67 Mkr samma kvartal föregående år.”

En telefonkonferens arrangeras kl. 09:00 CET den 14 juni 2018. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO.

För att delta i telefonkonferensen:
Ring +44 (0) 1452 555566 alt. lokalt Sverige 08-50336434 och uppge kod 9997496 några minuter före start.

> Presentationen

För ytterligare information kontakta: 
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 44 009

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 7,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2017/18 och har för närvarande cirka 5 500 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 9 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.

Pressmeddelanden


Kontakter
 • Gerald Engström

  Styrelseordförande/ Chairman of the Board
  +46 (0) 222 440 00
  E-Mail
 • Roland Kasper

  CEO
  +46 (0) 222 440 13
  E-Mail
 • Anders Ulff

  CFO
  +46 (0) 222 440 09
  E-Mail
×
×
×
×
×
×
×