Investerare och media

Systemair AB delårsrapport Q2  

Fortsatt god trend

Under det andra kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 4,8 procent samtidigt som resultatet fortsatt förbättrades jämfört med året innan. Omstrukturerings-programmet som lanserades i juni pågår och effekterna börjar att synas. Den årliga kostnadsbesparingen för programmet i sin helhet uppskattas till 45 Mkr med full effekt inom två år. För kvartalet uppgår det justerade rörelseresultatet till 162,4 Mkr och rörelsemarginalen till 9,2 procent (8,3).

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 24 november 2016. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO.

För att delta i telefonkonferensen:
Ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 960807 några minuter före start.

Presentation telefonkonferens

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 44 009

Pressmeddelanden


 • Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) genomför förändringar i koncernledningen. Ulrika Molander, Produktionsdirektör, blir medlem av Systemairs koncernledning med start 1 december, 2016. "Ulrika har arbetat för Systemair sedan februari 2016 och har...
 • Andra kvartalet, augusti - oktober 2016 Nettoomsättningen ökade med 8,9 procent till 1 769 Mkr (1 624). Den organiska tillväxten uppgick till 4,8 procent (3,6). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 153 Mkr (134). Rörelsemarginalen uppgick till 8,7...
 • Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) delårsrapport Q2 för räkenskapsåret 2016/17 kommer att offentliggöras kl 08:00 CET den 24 november 2016. En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 24 november 2016. Rapporten presenteras av Roland Kasper...
 • Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) förvärvar det tyska bolaget TTL Tür + Torluftschleier Lufttechnische Geräte GmbH, tillverkare av högkvalitativa kommersiella luftridåer. TTL är beläget i Winterbach, väster om Stuttgart och omsätter cirka 4...
 • Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 25 augusti 2016 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden. De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:...
Kontakter
 • Gerald Engström

  Styrelseordförande/ Chairman of the Board
  +46 (0) 222 440 00
  E-Mail
 • Roland Kasper

  CEO
  +46 (0) 222 440 13
  E-Mail
 • Anders Ulff

  CFO
  +46 (0) 222 440 09
  E-Mail
×
×
×
×
×
×
×