Delårsrapport Q3 2016/17

Organisk tillväxt i alla regioner

”Under det tredje kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 12,2 procent."

» Presentation telefonkonferens

×
×
×
×
×
×
×