Nape

Odvodne nape za povezavo na hišno prezračevalno napravo, kjer se odvodni ventilator pokoristi za odvod iz nape. 
×
×
×
×
×
×
×