ErP-Direktiva in kaj je dobro o njej vedeti!

Vprašanja in odgovori v zvezi s predpisi za ventilatorje, klimatske naprave in naprave za hlajenje

S sprejetjem Kjotskega protokola se je Evropska unija zavezala k zmanjšanju emisij CO2 za najmanj 20% do leta 2020. Leta 2009 je bila ErP (Energy related Products) direktiva podpisana. 

Z upoštevanjem omenjene direktive se praktično srečujemo vsak dan (opuščanje tradicionalnih žarnic, energijske nalepke na napravah ipd.)

 

Na koga se direktiva navezuje?

Direktiva je obvezna v državah EU. Navezuje se na proizvajalce prezračevalnih in hladilnih naprav. Uredba ErP zajema tako izdelke, ki se proizvajajo v Evropskem gospodarskem prostoru, kakor tudi tiste, uvožene iz drugih držav. Izdelki za izvoz izven EU niso zajete v uredbi.

Pregled vseh zahtev iz direktive o okoljsko primerni zasnovi. Zmeda pogosto nastane, ker je potrebno vzporedno izpolnjevati tri neodvisne regulative. Povzetek lahko najdete v spodnji tabeli.

 

IEC-motorji
Uredba

640/2009 

Ventilatorji
Uredba 

327/2011 

Prezračevalni sistemi
Uredba  1253/2014 (Prezračevalne naprave)
Uredba  1254/2014 (označevanje hišnih naprav - nalepke) 
Hlajenje & Toplotne črpalke
Uredba  602/2011
Uredba  811/2013
Uredba  206/2012
Uredba  813/2013 

2019       Eco nalepka Zrak/Voda& Voda/Vode HP < 70 kW (posodobitev)
2018      Povečane zahteve za prezračevalne naprave. Odstranitev energijskih razredov F in G z nalepk.  
2017 0.75 - 375 kW
Razred učinkovitosti: IE3 ali IE2 + FU *
    Eco nalepka Zrak/Voda& Voda/Vode HP < 400 kW
2016     Minimalne zahteve za prezračevalne sisteme (> 30 W), oprema za hišno prezračevanje z energijskimi označbami.  
2015 7.5 - 375 kW
Razred učinkovitosti: IE3 ali IE2 + FU *
≥ 125 W
Minimalna učinkovitost Stanje 2 **
  Eco nalepka  Zrak/Voda < 70 kW
Eco nalepka (Tier 1) Zrak/Vode & Voda/Voda HP < 400 kW
2013   ≥ 125 W
Minimalna učinkovitost Stanje 1 **
 

Split AC < 12 kW
Eco nalepka Zrak/Voda & Voda/Voda HP < 70 kW

2012       Eco nalepka Zrak/Zrak AC & HP < 12 kW
2011 ≥ 0.75 kW
Razred učinkovitosti: IE2
    Eco nalepka Zrak/Zrak  AC & HP < 12 kW
*   Frekvenčni pretvornik
** Izračunano v skladu z opredeljeno formulo

 

602/2011 

×
×
×
×
×
×
×