Redni pregled delovanja požarnih loput

Za pridobitev ustreznega potrdila o brezhibnem delovanju!

O pregledu

Kot je navedeno v ZAKONU O VARSTVU PRED POŽAROM, si je lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov pred pričetkom uporabe vgrajenega sistema dolžan pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju sistema.

Poskrbeti mora za redno vzdrževanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v rokih in na način, kot izhaja iznavodil proizvajalca oziroma tistega, ki je sistem vgradil, kiga lahko izvajajo le od proizvajalca pooblaščeni serviserji ali vzdrževalci.

V skladu z:

Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007, 41.člen)

Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/2007, 4.člen)

 

Kot proizvajalec in pooblaščen serviser požarnih loput Systemair (PK-I-R, PK-I-S), izvajamo redneservisne preglede in na podlagi teh izdamo poročilo o tehnični izpravnosti požarnih loput.

Naročila za pregled lahko oddate na:

e-pošta: servis@systemair.si

tel: 031/ 244 328

fax: 01/ 423 33 46

×
×
×
×
×
×
×