Systemair

Ralf Bergne, riaditeľ divízie regulačných systémov spoločnosti Systemair odpovedá, ako vývoj v digitalizácii ovplyvňuje aj oblasť vetrania:

Ako ovplyvnila digitalizácia výrobky a riešenia skupiny Systemair?
“Všetky dnešné vetracie systémy majú elektronické regulačné systémy, ktorých úlohou je ovládať, regulovať a monitorovať. S postupujúcou digitalizáciou sa do digitálnych regulačných systémov integruje čoraz viac softvérových funkcií, ktoré nám umožňujú používať svoj počítač, tablet alebo smartfón na diaľkové ovládanie a monitorovanie týchto systémov. Tiež nám umožňujú byť neustále informovaný o prípadných problémoch, dokonca nám umožňujú diagnostikovať príčiny týchto problémov. Aktívne pracujeme na vývoji softvéru a systémov pre naše produkty.”

Aký vplyv má Internet vecí (IoT) na oblasť vetrania?
" Celosvetovo počet zariadení, ktoré sú pripojené k internetu prudko rastie a s pojmami ako sú napr. „inteligentné budovy“ sa stretávame čoraz častejšie. V budúcnosti budú vetracie systémy založené na IoT (Internet vecí) schopné zhromažďovať údaje z rôznych zdrojov a robiť vlastné inteligentné rozhodnutia z údajov o obsadenosti v rôznych miestnostiach, teplote, vlhkosti vzduchu, kvalite vzduchu atď., s cieľom optimalizovať vnútornú klímu až na úroveň jednotlivých miestností. Na základe zozbieraných údajov systémy automaticky odošlú varovania a spustia ďalšie udalosti s cieľom uľahčenia servisu a údržby. Potrebné je pripojenie systému prostredníctvom pevných alebo bezdrôtových sietí, snímače na zisťovanie udalostí v samotných výrobkoch aj v budovách a samozrejme inteligentný softvér."

Aký úžitok nám tento trend prinesie?
" Existuje mnoho výhod. Servis aj údržba systémov sa značne zjednodušia. Systémy môžu byť monitorované na diaľku, doplnené kontrolnými úkonmi priamo na mieste. Prevádzku je možné optimalizovať, čo umožní úsporu nákladov a efektívnejšie využívanie energie. Správanie vetracích systémov sa ľahko monitoruje, napríklad kvalita vnútornej klímy, spotreba energie atď. Okrem toho je možné údaje zo systému zbierať a používať pri vývoji nových výrobkov na úpravu vzduchu."

Pripravuje skupina Systemair v oblasti regulácie niečo vzrušujúce?
" V minulosti rôzne spoločnosti Systemair pracovali na vývoji riadiacich a monitorovacích systémov, softvéru a digitálnych nástrojov rôznych typov jednotlivo. V súčasnosti prebieha v Európe koordinačný projekt zameraný na vypracovanie spoločných stratégií na vývoj elektronických a digitálnych systémov kontroly a monitorovania a softvéru. Aby sme boli konkurencieschopní, je dôležité spolupracovať a efektívne využívať oblasti kompetencie, ktoré máme v rámci skupiny. Plánujeme tiež zriadenie kompetenčného centra vo švédskom  Skinnskattebergu. Ďalej vyvíjame softvér a návrhové programy tak, aby pokrývali všetky naše skupiny produktov."

Ako Systemair využíva možnosti digitalizácie v prospech svojich zákazníkov?
" Ako spoločnosť sme veľmi často žili podľa katalógov produktov. Ak však máte viac ako 9 000 výrobkov, môže byť pre zákazníka niekedy ťažké vybrať si. Na základe toho sme vyvinuli užívateľsky príjemnejšie digitálne pomôcky na výber produktov a vo vývoji aj naďalej pokračujeme. Začali sme tiež používať virtuálnu realitu a rozšírenú realitu, aby sme pomohli lepšie pochopiť naše produkty a rôzne technické riešenia. Digitalizácia vytvára pre nás a našich zákazníkov mnoho nových a zaujímavých príležitostí!

 

Ralf Bergne
Riaditeľ divízie regulačných systémov
Systemair

Sledujte nás na
sociálnych sieťach
Feedback