Systemair

Jednoduchý návrh jednotky

Kompetentný a intuitívny návrhový program
Jednotky Geniox sa navrhujú v programe SystemairCAD, ktorý zabezpečuje optimálne dimenzovanie funkcií jednotky. Po dokončení návrhu jednotky vykoná SystemairCAD technickú kalkuláciu a automaticky  vygeneruje kompletnú technickú dokumentáciu vo formáte PDF. Program je možné stiahnuť z našej webovej stránky.

Dokumentácia zahŕňa:

• Titulný list so sumárom najdôležitejších technických údajov
• Detailný nákres konštrukcie a rozmery jednotky
• Hladina akustického výkonu
• Technická špecifi kácia všetkých komponentov
• Preprava, rozmery a hmotnosti
• Regulačný systém vrátane tabuľky prietokov
• Molliérov diagram pre letné a zimné podmienky
• Kompletný text pre projekt
• Súlad s ErP 2016/2018 vrátane kompletnej dokumentácie
• LCC kalkulácie

Výkresy zo systému SystemairCAD je možné exportovať do iného CAD softvéru a pre použitie v BIM.
Existujú tieto možnosti:

• Export súborov DXF 2D a 3D.
• Export súborov DMR pre Autodesk Revit.

Projekčné súbory SystemairCAD otvoríte v AutoCAD s pluginom MagiCAD a v Autodesk Revit s pluginom Revit.

Výber správnej jednotky

Geniox sú dostupné v 14 rôznych veľkostiach so vzduchovými výkonmi od 750 do 70.000 m3/h. Geniox je možné adaptovať pre všetky druhy projektov, pridaním alebo odobratím jednotlivých funkcií pomocou programu SystemairCAD. Môžete to urobiť aj sami, ak si program SystemairCAD stiahnete z našej webovej stránky, alebo o to požiadate naše obchodné kancelárie.


V programe SystemairCAD môžete zadať očakávané údaje pre dennú a ročnú prevádzku a nájsť tak najúčinnejšie riešenie pre Váš projekt. SystemairCAD Vám tiež dokáže pomôcť vypočítať prevádzkové náklady Vašej jednotky (Life-Cycle Cost). Môžete tiež vytvoriť a exportovať CADsúbory pre použitie v BIM a vytlačiť kompletnú technickú dokumentáciu.

Ihneď po defi novaní a potvrdení Vašej jednotky v programe SystemairCAD sme schopní ju vyrobiť. Takto vieme dodržať krátke termíny dodania a zabezpečiť, že dostanete správnu jednotku v správny čas.

Jednoduchá inštalácia a servis

Jednotky Geniox sa dodávajú vrátane kompletnej dokumentácie potrebnej pre správnu montáž, nastavenie a servis. Na jednotkách sa nachádzajú QR kódy, ktoré Vás presmerujú na inštruktážne videá. Všetky potrebné informácie sú ľahko dostupné.

Jednotky Geniox sú dostupné s predinštalovaným a plne integrovaným regulačným systémom s množstvom vlastností ako sú alarmy, časové nastavenia, prevádzkové hodnoty a prevádzkové stavy. Jedná sa o  pokročilý a užívateľsky prívetivý systém s externým ovládacím panelom, ktorý je možné umiestniť kdekoľvek v budove. Systém je pripravený na komunikáciu s BMS systémom.

Sledujte nás na
sociálnych sieťach
Feedback