Systemair

Požiarne klapky PKI menia názov, prichádzajú vylepšené klapky FDR a FDS

Okrem zmeny názvu na celosvetovo zrozumiteľnejší sme na klapkách urobili viacero pozitívnych zmien.

Pôvodný názov klapiek (PKI = Požiarna klapka IMOS) bol zmenený na FD (FD = Fire Damper), ktorý je z globálneho hľadiska logickejší a zrozumiteľnejší. 

 

Čo je nové/čo sme vylepšili?

  • Nový spôsob rýchlej inštalácie – pomocou peny HILTI
  • Nová podskupina - Prestupové klapky (tiež s detektorom dymu)
  • Klapky s Kitom sa stávajú samostanou podskupinou –  pre lepšiu možnosť návrhu cez program DESIGN
  • Aktualizované podskupiny ATEX klapiek s novým ručným mechanizmom (certifikát bude dostupný pred ukončením podpory staršieho typu klapiek PKI)
  • Nové prehľadnejšie objednávkové kódy - napr. B230T = Servopohon Belimo 230 V
  • Pre komfortnejšiu inštaláciu sa zmenšil vnútorný rozmer (šírka x výška) klapiek FDS-EI90S a FDS-EI120S

Pozrite sa na nové klapky v návrhovom programe DESIGN

 

 

Sledujte nás na
sociálnych sieťach
Feedback