Systemair

Nová ponuka vzduchom chladených chillerov spĺňajúcich požiadavky ErP 2021

Zoznámte sa s novým SYSCREW 380-1260 AIR EVO HSE s Inverter skrutkovými kompresormi

[Translate to Slovakia - Slovenčina:]

[Translate to Slovakia - Slovenčina:]

Nová ponuka s chladiacimi výkonmi od 370 kW do 1.2 MW predstavuje krok vpred z hľadiska rešpektovania životného prostredia a technologických inovácií. Vďaka kombinácii variabilného riadenia toku chladiva, použitia nového bezpečného chladiva s nízkym vplyvom na životné prostredie, EC ventilátorov a inovatívnej softvérovej logiky je nový rad plne v súlade s náročnými požiadavkami na účinnosť Erp 2021.

Jednotka mám dva chladiace okruhy s hybridnou kombináciou medzi inverterovým skrutkovým kompresorom a skrutkovým kompresorom s pevnými otáčkami. Toto technické riešenie optimalizuje sezónnu účinnosť chladenia (SEER) a garantuje rozšírenie pracovnej oblasti a zníženie hlučnosti.

Inteligentná softvérová logika poskytuje dômyselné riadenie kompresorov, EC-ventilátorov a vodných čerpadiel. To zvyšuje účinnosť jednotky, znižuje hladinu hluku a zaisťuje bezpečnosť a stabilnú prevádzku. Inovatívna technológia poskytuje nízku spotrebu energie a v dôsledku toho rýchlu návratnosť investície.

 

Hlavné vlastnosti

  • Vysoká sezónna účinnosť - dva chladiace okruhy s hybridnou kombináciou skrutkového inverterového kompresora a kompresora s pevnými otáčkami
  • Vysokoúčinný protiprúdový kotlový výmenník tepla s priamou expanziou
  • EC ventilátory
  • Kondenzátory s mikro kanálikovou konštrukciou
  • Elektronický expanzný ventil
  • Hydromoduly a spätné získavanie energie ako voliteľná výbava
  • Chladivo R513A s nízkym GWP
  • Chladiace výkony od 366 do 1241 kW
  • Nízka spotreba energie
  • Znížená hladina hluku

Stiahnite si prospekt

Sledujte nás na
sociálnych sieťach
Feedback