Systemair

Vytesňovacia výustka BIA


BIA je hybridná vytesňovacia/indukčná výustka s variabilnou geometriou určená hlavne na prívod vzduchu v komfortných vetracích systémoch pre výrobné, kancelárske a verejné haly. Vďaka rôznej perforácii plášťa a vnútornej posuvnej konštrukcii sa môže meniť obraz prúdenia podľa teploty prívodného vzduchu alebo požiadavky na obraz prúdenia. Horizontálne prúdenie zodpovedá chladeniu a vertikálne kúreniu. Zmena obrazu prúdenia prebieha bez zmeny tlakovej straty výustky pomocou ručného mechanizmu alebo servopohonu.


Hlavné vlastnosti

• Kompaktné rozmery
• Precízne nastavenie rôznych obrazov výtlaku vzduchu pre ohriaty alebo chladený vzduch
• Tlaková strata nezávislá na nastavení obrazu výtlaku vzduchu
• Verzie s ručným alebo motorickým nastavením
• Jednoduchá a rýchla inštalácia vo výškach do 5 m

 

Viac informácií nájdete v návrhovom programe Systemair DESIGN

 

Sledujte nás na
sociálnych sieťach
Feedback