Systemair

Základy spätného získavania tepla

Rekuperačné jednotky sú ideálne na použitie v domoch, malých kanceláriách a podobných priestoroch. Vetracia jednotka vedie vzduch odvádzaný z kuchyne a kúpeľne smerom von z budovy. Čerstvý vonkajší vzduch sa do jednotky privádza potrubným systémom. Až 88% tepla z odvádzaného vzduchu sa cez výmenník tepla (rekuperátor) prenáša do privádzaného vzduchu, ktorý sa potom distribuje späť do obytných častí.

Vetracie systémy s rekuperáciou tepla ponúkajú užívateľom vysoký komfort bývania vďaka teplému a čistému vzduchu. Tu sú dôležitými kritériami čistota, ohrev a vlhkosť. Systemair má na zreteli aj budúcnosť. Potenciál úspory energie presahuje aj budúce požiadavky.

Ak vezmeme do úvahy mnohé výhody, rozhodovanie Vašich zákazníkov by nemalo byť o tom, či použiť rekuperáciu tepla alebo nie, ale najmä o tom, aký typ rekuperácie sa použije.

Dokonalá výmena a dokonalá vnútorná klíma - najdôležitejšie výhody jednotiek s rekuperáciou tepla

• Tepelný komfort

• Nižšie požiadavky na vykurovanie

• Nižšie tepelné straty vetraním

• Predohrev privádzaného vzduchu

• Značný potenciál úspory energie

Typ rekuperátora

Vysoko účinné rezidenčné vetranie s rotačnými rekuperátormi

Rotačný rekuperátor zabezpečuje spätné získavanie tepla aj vlhkosti. Konštantné otáčanie rotora umožňuje neustály prenos tepla. V zimnom období sa teplo z odvádzaného vzduchu prenáša do chladného filtrovaného vonkajšieho vzduchu. V letnom období sa tento efekt používa obrátene: teplý vonkajší vzduch sa ochladí chladnejším odvádzaným vzduchom a teplo tak zostáva vonku. Rotor dokáže dosiahnuť citeľnú účinnosť viac ako 85%, pričom pracuje najúčinnejšie pri vonkajších teplotách okolo -20 °C. Pri týchto podmienkach dokáže generovať maximálne spätné záskavanie tepla, a to bez akejkoľvej protimrazovej ochrany. Vďaka prenosu vlhkosti tiež rotačný rekuperátor zabezpečuje perfektnú vlhkosť vo vetranom priestore a optimálnu vnútornú klímu kedykoľvek počas celého roka.

 

Vysoko účinné rezidenčné vetranie s protiprúdovými rekuperátormi

Protiprúdový rekuperátor je určený na prenos tepla. Filtrovaný privádzaný vzduch a použitý odvádzaný vzduch sú od seba úplne oddelené. Z dohto dôvodu sa vlhkosť neprenáša a musí byť odvedená. Protiprúdový rekuperátor dosahuje najvyššie účinnosti – až do 90 percent – ak vonkajšie teploty neklesajú (alebo klesajú len mierne) pod špecifický bod mrazu (-3 °C pri 90% účinnosti). V týchto prípadoch nie je protimrazová ochrana potrebná a vďaka miernej klíme (nie chladnejšie ako cca. -3 °C) sa vnútorná klíma príliš nevysuší aj bez prenosu vlhkosti. Dodatočná protimrazová ochrana sa vyžaduje pri teplotách nižších ako -3 °C . Môže byť riešená použitím soľankového geotermálneho vymenníka alebo elektrickým predohrevom.

 

Riešenia s jednotkami SAVE pre:

Sledujte nás na
sociálnych sieťach
Feedback