Systemair

Vetranie podľa aktuálneho dopytu - AIAS

AIAS zvýši účinnosť Vášho vetrania podľa aktuálneho dopytu na najvyššiu možnú úroveň.

Vetranie na základe aktuálneho dopytu je silný nástroj na ovplyvnenie mnohých aspektov kvality klímy v priestore ako sú teplota, tlak, vlhkosť, koncentrácia CO2 a ďalšie. Tieto kvalitatívne benefity si my a naši zákazníci užívame v mnohých verejných budovách, kancelárskych prietoroch, šporových halách, nemocniciach a tiež domácnostiach..

Systemair si dal vždy záležať na kvalite, ale aj účinnosti. AIAS pozdvihne účinnosť Vášho vetrania riadeného na základe aktuálneho dopytu na omnoho vyššiu úroveň. Poskytne jednoduché a prehľadné komunikačné rozhranie potrebné na spustenie, prevádzku, údržbu systému a jeho integráciu do BMS systému.

Účinné vetrianie riadené podľa aktuálneho dopytu

Tradičná koncepcia vysokej kvality vzduchu v priestoroch dosiahnutá pomocou VAV systémov sa teraz stáva omnoho účinnejšou. Prináša v každom momente do priestorov len toľko vzduchu, koľko je na dosiahnutie požadovanej kvality vnútornej klímy skutočne potrebné. Produkuje iba toľko vedľajších rušivých vplyvov vznikajúcich pri regulácii prúdenia vzduchu, koľko je skutočne nevyhnutné na to, aby sa dosiahla požadovaná kvalita vzduchu vo vetranom priestore.

Spotrebuje iba toľko energie, koľko je skutočne potrebné na dosiahnutie želanej kvality vzduchu v každom momente. 

Sledujte nás na
sociálnych sieťach
Feedback