Systemair

Green Ventilation

Naše výrobky "Green Ventilation" dosahujú vynikajúcu energetickú efektivitu v kombinácii dobre premyslenou spotrebou materiálu a výrobnými metódami. Sme aktívni pri vývoji riešení vrátane techník, ako je rekuperácia tepla, nočné chladenie, vetranie podľa aktuálneho dopytu a ďalšie.


Najvyššia úroveň certifikácie
Mnohí hlavní dodávatelia sú dnes certifikovaní podľa ISO a majú výrobky s označením CE. Je to ale postačujúce? Nemyslíme si to, ideme ďalej a usilovne pracujeme na tom, aby naše výrobky boli v súlade s čo najväčším počtom súvisiacich noriem. Príkladom je Eurovent, ale aj iné miestne certifikáty v závislosti od krajiny. Dosiahnutie tejto úrovne súladu vyžaduje zdroje a odborné znalosti. Systemair má najmodernejšie vývojové centrá, ktoré sú certifikované spoločnosťou AMCA. Neustále ich inovujeme s cieľom splniť  meniace sa požiadavky a maximálne využiť nové technologické možnosti.

Sledujte nás na
sociálnych sieťach
Feedback