Systemair

Bezpečnosť a účinnosť pri vetraní hromadných garáží

Emisie vozidiel a stiesnené priestory robia z vetrania hromadných garáží kľúčovú bezpečnostnú otázku a zároveň veľkú výzvu. Veľké nároky na vetranie znamenajú, že kľúčovým faktorom je tiež energetická účinnosť. Náš "Green Ventilation" systém s Jet ventilátormi sme navrhli tak, aby sme tieto požiadavky splnili bez kompromisov. Teraz pri zabezpečení navyšších bezpečnostných štandardov môžete dosiahnuť úsporu energie až 80%.

"Green" vetranie garáže

Intelligentná účinnosť…
Jet ventilátorový systém Systemair Green Ventilation vďaka inteligentnému riadiacemu systému umožňuje dosiahnuť až 80% úsporu energie* v porovnaní s konvenčnými riešeniami. Náš systém monitoruje a upravuje prevádzku ventilátora tak, aby vyhovoval skutočným požiadavkám na vetranie. Vyhodnocuje merania z CO snímačov výfukových plynov ako aj z hlásičov požiaru a dymu a podľa toho riadi Jet ventilátory v rôznych zónach.

 

…S vysokým výkonom
Jet ventilátory umožňujú pohyb v oblastiach s nízkymi rýchlosťami vzduchu, eliminujú tzv. “mŕtve miesta” a zabezpečujú, aby boli vo všetkých oblastiach splnené požiadavky na bežné prevádzkové vetranie.

Naše systémy sú navrhnuté tak, aby poskytovali optimálny výkon pri meniacich sa podmienkach. To  vyžaduje presný návrh a dokonale kontrolovanú interakciu všetkých komponentov. Aby sme to zabezpečili, prispôsobujeme riadiaci systém presne podľa požiadaviek budovy a potrieb využitia. Sme Vám k dispozícii od fázy návrhu vetracieho systému až po jeho uvedenie do prevádzky.

Aké sú Vaše výzvy ohľadom vetrania? Kontaktujte nás pre optimálne riešenie.

 

*Porovnanie CO režimu s menovitým príkonom odvodných garážových ventilátorov

Ideálne pre najtesnejšie miesta

Priestor je v garážach cennou komoditou a konvenčné potrubné systémy zaberajú významné percento. Navyše sú často v kolízii s inými rozvodmi, ako sú elektrické káble alebo vodovodné potrubia - a táto zložitosť sa odráža v investičných a inštalačných nákladoch.

Jet ventilátorový systém Systemair Green Ventilation nahrádza potrubný systém vetrania garáže. Pretože jet ventilátory sú inštalované iba v určitých miestach, zaberajú menej ako 0,5% stropnej plochy. Toto ponecháva priestor pre ďalšie technické inštalácie a zlepšuje celkovú prehľadnosť a viditeľnosť v garáži. Pre nové stavby je často možné znížiť výšku podlažia, znížiť tak náklady, ako aj trvanie výstavby projektu.

Ktoré komponenty by čo najlepšie využili váš priestor? Pozrite sa na náš sortiment inteligentných inovácií.

Vyvinuté pre Vás

Akákoľvek je dispozícia vašej garáže, naši experti v spolupráci s vami dokážu nájsť riešenie šité presne na mieru. Dokážeme ponúknuť riešenia na prívodu čerstvého aj odvod znehodnoteného vzduchu, návrh rozmiestnenia aj dodávku jet ventilátorov, ako aj snímače na monitorovanie kvality vzduchu, regulačný systém a širokú ponuku príslušenstva.

 

Systemair Vám dokáže pomôcť od fázy návrhu a následne dodať kompletný balíček vetrania garáže pomocou jet ventilátorov. Na všetko Vám bude stačiť jediný kontakt a budete mať úplnú istotu, že systém bude fungovať tak, ako má. Pri návrhu samozrejme dodržiavame požiadavky všetkých platných predpisov.

Váš all-inclusive servisný balíček od Systemair zahŕňa:

  • Koncepciu celého systému, vrátane CFD simulácie
  • Detailný plán vetracieho systému
  • Tvorba zoznamov káblov a kompilácia všetkých komponentov
  • Dodanie komponentov na stavbu
  • Uvedenie do prevádzky
  • Dymovú skúšku dokazujúcu správnu funkčnosť systému

Aká podpora by Vám viac uľahčila život?  Oslovte nás a objavte hodnoty, ktoré ponúkame.

Pripravené na všetko
Náš Jet ventilátorový systém Green Ventilation je aktívnym riešením navrhnutým na detegovanie problémov a následné prijatie aktívnych ochranných opatrení. Systém môže byť napríklad nastavený na redukciu koncentrácie CO a dymu, čo znamená udržať viditeľnosť pre uľahčenie úniku a záchrany v prípade požiaru.

V prípade požiaru aerodynamické sily poskytnuté jet ventilátormi formujú virtuálne požiarne úseky v zmysle požadovaných cieľových ochranných opatrení. Vďaka tomu môžete budovať veľké, otvorené parkovacie plochy, ktoré by inak vyžadovali delenie pomocou brán alebo iných prvkov. Eliminuje sa tiež potreba použitia protipožiarnych stien a sprinkler systémov, čo znamená úsporu vo výdavkoch aj nákladoch na údržbu.

Na aké nebezpečenstvá sa potrebujete pripraviť? Oslovte nás a povedzte nám čo potrebujete.

Dostupné v akejkoľvek farbe ... aj keď sú "zelené"

Vysoko účinné vetranie hromadných garáží. Jet ventilátorový systém Systemair Green Ventilation ponúka výnimočnú flexibilitu projektu, hospodárnosť a environmentálne vlastnosti. V režime Green Ventilation prináša až 80% úsporu energie v porovnaní s menovitým príkonom ventilátorov. Taktiež sa vďaka úplnej eliminácii veľkých a komplikovaných potrubných systémov významne znižujú investičné náklady.

 

> Ako Vám môžeme pomôcť?

Niektoré z našich výrobkov v online katalógu

IV Smart AC

Radiálny Jet ventilátor s AC motorom a kompaktnou konštrukciou.

Online katalóg

IV Smart EC

Radiálny Jet ventilátor s EC motorom a kompaktnou konštrukciou.

Online katalóg

AJ8

Jet ventilátory Systemair umožňujú najvyšší výkon systému pri nízkych inštalačných a prevádzkových nákladoch.

Online katalóg

Sledujte nás na
sociálnych sieťach
Feedback