Systemair

Optimálna kvalita vzduchu pre zdravotnú starostlivosť

Ide o pomerne náročné a špecifické prostredie s každodenne sa meniacimi podmienkami a obsadenosťou. Správny návrh s výrobkami a riešeniami od Systemair Vám pomôže dosiahnuť optimálnu vnútornú klímu spĺňajúcu požiadavky na čistotu pomocou vetracích jednotiek s hygienickým certifikátom a náročných požiadaviek na filtre.

V medicínskom svete očakávate najlepšiu kvalitu vzduchu (IAQ). Je to však mimoriadne náročné prostredie s každodenne sa meniacimi podminekami využitia a aktivít. Budovy používané v zdravotníctve sú zvyčajne dosť zložité. Na dosiahnutie optimálnej kvality interiérového vzduchu je preto potrebné optimálne plánovanie a veľmi starostlivý návrh jednotlivých prvkov systému.

Kvalita vnútorného vzduchu (IAQ)

Výrobky Systemair fungujú v inštaláciách používaných v zdravotníctve veľmi dobre. Naše výrobky sú jedny z najmodernejších, sú spoľahlivé, hospodárne, ľahko ovládateľné a nehlučné v celom regulačnom rozsahu. Pracujú spolu dobre a keď sú nainštalované v správnych kombináciách, získate energeticky efektívnu inštaláciu.

 

Energetická účinnosť

Ak sa pozriete ďalej na energetickú účinnosť, veľmi veľa môžete získať použitím regulačného vybavenia Systemair pre systémy vetrania a klimatizácie. V štúdii vykonanej vo Švédsku výsledky ukázali, že asi 40% celkovej spotreby energie tvorí prevádzka vzduchotechniky. Pri práci so správnym regulačným vybavením môžete šetriť energiu a zároveň udržiavať dobrú vnútornú klímu.
Pre energeticky efektívne a spoľahlivé výrobky z oblasti vetrania kontaktujte Systemair.

 

Sledujte nás na
sociálnych sieťach
Feedback