Systemair

Úspora energie – nižšie prevádzkové náklady!

Naša značka Green Ventilation zahŕňa produkty s vysokým potenciálom úspory energie. Všetky výrobky označené ako Green Ventilation spájajú úsporu energie s energetickou účinnosťou. S 57 dcérskymi spoločnosťami v 50 krajinách a viac ako 5 200 zamestnancami sme presne tam, kde nás potrebujete. Na celom svete sú k dispozícii naši kompetentní a skúsení inžinieri a tímy podpory predaja, takže nám ako svojmu partnerovi môžete dôverovať. Pomôžeme Vám s komplexnými HVAC riešeniami a výrobkami pre superúčinné dátové centrá vo všetkých klimatických oblastiach.

Systemair – Váš partner v chladení dátových centier

Odvetvie dátových centier rýchlo rastie a stále viac sa zameriava na efektívnosť a maximálnu dobu prevádzkyschopnosti. S väčšou kapacitou a vyššou hustotou je potrebné energeticky efektívne chladenie IT vybavenia.

Najúčinnejšie dátové centrá budú používať výrobky a inovatívne technológie, ktoré dokážu dosiahnuť hodnotu PUE blízko k 1.0 ako aj so zreteľom na ERE s cieľom spätne získať toľko energie, koľko je možné vo všetkých typoch geografických a klimatických zón.

Vďaka 11 výskumno-vývojovým centrám s viac ako 200 inžiniermi po celom svete dokáže Systemair ponúknuť širokú škálu robustných, spoľahlivých a dôkladne testovaných výrobkov pre vetranie a klimatizáciu vyvinutých podľa najnovších noriem. Preto Vám dokážeme garantovať, že naše výrobky Vám poskytnú ten správny výkon.

Na celom svete sú Vám k dispozícii naši kompetentní a skúsení inžinieri a podporné predajné tímy. Môžete nám dôverovať, že dokážeme byť Vaším partnerom pri vytváraní a udržiavaní komplexných riešení a produktov HVAC pre super efektívne dátové centrá.

Jednotky pre voľné chladenie

Využívanie priaznivých vonkajších podmienok

Voľné chladenie je vysoko efektívny spôsob, ktorý využíva vonkajší vzduch na ochladenie dátového centra, čím sa výrazne znižuje celková spotreba energie. Berúc do úvahy predpisy ASHRAE pre optimálne prevádzkové podmienky IT zariadení, je možné vo väčšine európskych krajín počas 97 - 99% času voľne chladiť bez akejkoľvek mechanickej podpory. Tým, že sa teplota privádzaného vzduchu nechá dočasne stúpnuť na 27 °C (v rámci odporúčaných teplôt ASHRAE), je možné vyhnúť sa vo väčšine európskych krajín akejkoľvek mechanickej podpore vetrania.

Viac informácií

> Aké riešenie potrebujete?
> Nepriame voľné chladenie
> Geniox pre "zelenšie" dátové centrum

Sledujte nás na
sociálnych sieťach
Feedback