Záruka a reklamácie

V prípade reklamácie je potrebné vždy vyplniť Reklamačný protokol a zaslať ho na adresu servis@systemair.sk alebo na faxové číslo 02/49 205 322. S reklamovaným zariadením do vyjadrenia servisného technika nemanipulujte ani ho neodpájajte!

×
×
×
×
×
×
×