Vetranie podľa aktuálneho dopytu - AIAS

AIAS zvýši účinnosť Vášho vetrania podľa aktuálneho dopytu na najvyššiu úroveň.

Vetranie na základe aktuálneho dopytu je silný nástroj na ovplyvnenie mnohých aspektov kvality klímy v priestore ako sú teplota, tlak, vlhkosť, koncentrácia CO2 a ďalšie. 

Systemair si dal vždy záležať na kvalite, ale aj účinnosti. AIAS pozdvihne účinnosť Vášho vetrania riadeného na základe aktuálneho dopytu na omnoho vyššiu úroveň. Poskytne jednoduché a prehľadné komunikačné rozhranie potrebné pre spustenie, prevádzku, údržbu systému a jeho integráciu do BMS systému.

Účinné vetranie riadené na základe aktuálneho dopytu (Demand Controlled Ventilation)

Tradičná koncepcia vysokej kvality vzduchu v priestoroch dosiahnutá pomocou VAV systémov sa teraz stáva omnoho účinnejšou.

Prináša v každom momente do priestorov len toľko vzduchu, koľko je skutočne potrebné na dosiahnutie požadovanej kvality vnútornej klímy.

Produce only as many disturbing air flow control side effects like noise, as it is unavoidable to meet the room air quality demand at every moment.

Produce only as much of high quality air as it is required to meet the actual air volume demand of all the ventilated rooms at every moment.

Spend only as much energy as it is required to produce high quality air to meet ventilation demands of the rooms at every moment.

Spend only as much of financial resources, engineering, installations, automation and maintenance, to meet the demand on high efficient automated controlled ventilation system.

Spoznajte AIAS

Najväčšie výhody

  • Schopnosť prevádzky s akoukoľvek VZT jednotkou alebo systémom s ventilátorom, ktoré sú regulovateľné signálom 0-10V DC.
  • Osobitná optimalizácia prívodného a odvodného ventilátora pomocou jednej centrálnej jednotky AIAS “Combox”.
  • Až 30 osobitných priestorov alebo zón s VAV reguláciou, každá až s 10 prevádzkovými premennými, pripojiteľné cez ExoLine bus komunikáciu k jednej centrálnej jednotke AIAS “Combox” pre participáciu optimálnej prevádzky spriahnutej VZT jednotky.
  • Pre optimalizáciu prevádzky spriahnutej VZT jednotky je možné v kaskáde prepojiť neobmedzené množstvo centrálnych jednotiek AIAS “Combox”.
  • Redukcia výkonu ventilátorov VZT jednotky na minimum potrebné na dosiahnutie požiadaviek vetrania. Výsledkom je úspora el. energie na pohon motorov ventilátorov a energií potrebných na úpravu vzduchu (ohrev, chladenie a pod.).

×
×
×
×
×
×
×