Vetranie počas vŕtania tunela

Vetranie počas výstavby tunela je potrebné na poskytnutie externého vzduchu potrebného na riedenie znečisťujúcich látok produkovaných strojmi používanými v rôznych fázach výroby. Pracovné čaty tak budú v bezpečnom prostredí.

Náš široký sortiment vám zabezpečí najvhodnejšie riešenie pre vetranie vo fáze výstavby tunela. Veľkosť systému navrhneme podľa platných vyhlášok a smerníc. Sortiment sa skladá z jedného alebo viacerých axiálnych ventilátorov za sebou na dosiahnutie požadovaného systémového tlaku pre každú dĺžku tunela. Náš systém dopĺňajú masívne vetracie potrubia, efektívne meniče a spoľahlivé odprašovacie jednotky.

Axial Fans

• Single stage (AXC) and multi stage (AXG) for higher pressures
• Diameter from 600 up to 2.400 mm
• Air volume up to 80 m³/s
• Unidirectional or reversible
• Tested according to EN 12101-3
• Explosion-proof (ATEX) versions
• Performance in accordance with ISO 5801 and AMCA 210

 axial-multi

Flexible duct

• Type G&G in high tenacity polyester fabric, coated in PVC
• Diameters from 300 to 2.500 mm
• Mass per unit area from 600 to 850 g/m²
• Suitable for pressure up to 10000 Pa
• Available also in antistatic version (AA)
• Easy installation with special hooks and pipe joints
• Low pressure loss and air leakage

 drilling-duct

Deduster

• Dedusting units specially designed for underground applications
• Structure and built up in modules so to allow maximum flexibility
• Air volumes from 2 to 30 m³/s, larger volumes on request depending on the available space in the tunnel
• Efficiency up to 99.9% for particles sizes between 0.2 and 2 microns
• Suitable for a dust concentration up to 2.500 mg/m³
• Dedusters can be installed on Tunnel Boring Machine or at tunnel face near the Road Header Machine
• Explosion-proof (ATEX) versions on request

 

Inverters

• Frequency converters (V100) designed for fan applications with a square torque output
• In accordance with IEC/EN61000-3-12
• The application in severe environment like tunnels is achieved via paint electronic boards
• Power range from 35 to 160 kW
• Protection up to IP54
• On board friendly key display with latest communication protocols (Modbus, Ethernet, BACnet, MSTP/IP, etc.)
• Advanced features as double PID, multi fans control, critical frequencies, etc.
• Control features with IEC61131-3

 

×
×
×
×
×
×
×