Špecialisti na vetranie tunelov

Vďaka akvizícii Matthews & Yates v roku 2007 sa divízia Systemair M.R.T. špecializuje na vetracie systémy pre projekty infraštruktúry ako metro, cestné a železničné tunely a bane.Vďaka akvizícii spoločnosti Matthews & Yates v roku 2007 sa divízia Systemair MRT špecializuje na vetracie systémy pre projekty v oblasti infraštruktúry ako je metro, cestné a železničné tunely alebo bane. Využite dlhodobé skúsenosti nášho tímu v oblasti vetrania tunelov.

Vetracie systémy Systemair nájdu uplatnenie už pri výstavbe tunela a to zásobovaním staveniska čerstvým vzduchom. Neskôr naše vetracie systémy riadia kvalitu ovzdušia v tuneli. V prípade požiaru budú únikové cesty bez dymu a tepla.

Dodávateľ systému
Ako systémový dodávateľ Systemair ponúka rad doplnkových produktov, ktoré dopĺňajú vetrací systém. Naše portfólio zahŕňa napr. tlmiče hluku, frekvenčné meniče, flexibilné potrubie, odprašovacie jednotky (vrátane verzie ATEX), požiarne klapky a pretlakové systémy pre únikové cesty. Všetky produkty sú k dispozícii tiež s certifikáciou pre odsávanie dymu a tepla.

Servis
Okrem laboratórnych testov a uvedenia do prevádzky na mieste naše služby pre zahŕňajú CFD simuláciu a systémy na monitorovanie vetracieho systému počas prevádzky. 

Drilling01  Road  Metro  
 Vetranie počas vŕtania tunela  Vetranie cestných tunelov Vetranie metra a železnice  

 

×
×
×
×
×
×
×