Systémy vetrania garáží

Vyššia bezpečnosť, väčšia účinnosť

Požiadavky na vysokú úroveň bezpečnosti a energetickej účinnosti spĺňa systém vetrania garáží posuvnými ventilátormi Systemair "Green Ventilation" bez kompromisov: Systém dosahuje v móde "Green ventilation" úsporu až 80%.


Trojnásobne výhodný systém:

  • Nízke prevádzkové náklady
  • Prijateľné investičné náklady
  • V súlade s európskymi a medzinárodnými normami

Komponenty
Systém posuvných ventilátorov "Green Ventilation" nahrádza klasický potrubný systém bežne používaný na vetranie hromadných garáží. V závislosti na koncepcii vetrania konkrétnej hromadnej garáže a definovaných bezpečnostných štandardov sa k použitým odvodným ventilátorom môžu pridať aj prívodné ventilátory.

Systemair ponúka prívodné axiálne ventilátory (AXC séria) ako aj odvodné axiálne alebo radiálne ventilátory pre vyššie teploty s možnosťou montáže v potrubí (AXC (B), AXC (F) alebo v nástrešnom vyhotovení (DVV séria). Tieto ventilátory sú certifikované podľa normy EN 12101-3.

Systemair v širokej ponuke príslušenstva ponúka všetky potrebné ďalšie komponenty ako sú tlmiče hluku, spätné klapky a iné prvky moderných vetracích systémov.

Príklady aplikácií a návrh
Čím lepší návrh, tým efektívnejší vetrací systém. Okrem samotných rozmerov garáže je pri návrhu potrebné zohľadniť obsadenosť garáže, uvažované schémy príjazdu a výjazdu vozidiel a tiež extrémnu záťaž v čase špičky. Dimenzovanie vetracieho systému sa vo všeobecnosti vykonáva na základe výmeny vzduchu (v závislosti na atmosférickom znečistení) alebo podľa definovaného objemu vzduchu, ktorý sa násobí počtom parkovacích miest.

Použitím systému "Green Ventilation" je možné vyhnúť sa tzv. "mŕtvym" zónam v garáži. Systemair JET ventilátory je možné použiť pre bežné prevádzkové vetranie ako aj pre odvod dymu a tepla v prípade požiaru.

»  Prečítajte si viac v brožúre Jet Fan Systems

×
×
×
×
×
×
×