Optimálna kvalita vzduchu pre zdravotnícke zariadenia

V prostredí zdravotníctva je požadovaná najlepšia kvalita vnútorného vzduchu (IAQ).

Ide o pomerne špecifické prostredie s každodenne sa meniacimi podmienkami a obsadenosťou. 
Zdravotnícke zariadenia sú väčšinou pomerne zložité, preto je pre dosiahnutie optimálnej kvality vnútorného vzduchu potrebné vypracovať pomerne zložitý projekt. Správny návrh s produktmi a riešeniami od Systemair Vám pomôže dosiahnuť požadovanú kvalitu vzduchu. Toto má následne pozitívny dopad na produktivitu.

Tu nájdete výrobky Systemair, ktoré sú vhodné pre využitie v oblasti prostredia zdravotníctva. Tieto výrobky sú kvalitné a testované vo výrobe. Sú moderné, spoľahlivé, úsporné, ľahko sa ovládajú atiché v celom regulačnom rozsahu. Pracujú dobre ako celok a pri inštalácii v správnej kombinácii získate energeticky efektívne riešenie.

Ak sa pozriete ďalej na energetickú účinnosť, môžete získať omnoho viac použitím inteligentnej regulácie pre vetranie a klimatizáciu. V prieskume vo Švédsku výsledky ukázali, že približne 40% z celkovej spotreby energie spotrebuje vzduchotechnika. Prevádzkovaním vetrania so správnou reguláciou môžete ušetriť množstvo energie pri zachovaní dobrej vnútornú klíme.

Pre produkty vhodné pre energeticky účinné a spoľahlivé vetranie vždy kontaktujte Systemair.

×
×
×
×
×
×
×