Späť

AXC

Štandardná séria stredotlakých axiálnych ventilátorov s kratším termínom dodania. Vzduchové výkony: 3.000-69.000 m3/h, 400V. Okrem typov z Online katalógu je možný presný návrh ventilátora podľa požadovaných parametrov.
×
×
×
×
×
×
×