OPTIMA-LV-R-200 regulátor
Číslo produktu: 93238  Hmotnosť: 0 gram  Volume: 0 l  Customs statistics no.:

Vytvoriť PDF

Všetky technické informácie nájdete v našom návrhovom programe Systemair DESIGN


Popis

OPTIMA-LV-R (RI) je regulátor variabilného prietoku vzduchu (VAV) určený na montáž do kruhového potrubia. Používa sa vo vetracích systémoch pracujúcich na princípe vetrania podľa aktuálneho dopytu. Dokáže pracovať v širokom rozsahu rýchlostí prúdenia vzduchu a je primárne určený na presnú reguláciu prietoku vzduchu pri nízkych rýchlostiach prúdenia až do 0,2 m/s. Regulátory sú tlakovo nezávislé v rozsahu 2 - 600 Pa a môžu byť použité na prívod aj odvod vzduchu. Je možné ich ovládať samostatne alebo v kombinácii s viacerými regulátormi (Master/Slave).

Hlavné vlastnosti

• Rozšírenie ponuky VAV regulátorov pre oblasť nízkych rýchlostí prietoku vzduchu – už od 0,2 m/s
• Adaptívny merací snímač na vysoko účinné snímanie dynamického tlaku v celom rýchlostnom rozsahu
• Vylepšený algoritmus pre presnú reguláciu pri podprahovom statickom tlaku v potrubí
• Prevádzkovateľný v rozsahu ∆p 2 Pa … 600 Pa
• Vynikajúci regulačný pomer Vmax / Vmin = 30/1 (0,2 m/s … 6 m/s)
• Najnižšie možné zmenšenie prierezu pre daný tlak - / parametre prietoku >> nízka tlaková strata, nízka hlučnosť
• Bez požiadavky na rovný úsek potrubia pred a za regulátorom. Inštalácia možná priamo pred alebo za tvarovku.
• Presnosť: približne 5% odchýlka od nameranej hodnoty *
• Trieda tesnosti 4C
• Kompletná sada prevádzkových funkcií a funkcií s nadradenou prioritou (Otvor, Zatvor, Vmin, Vmax)
• Dostupný port pre Bus komunikáciu

POZNÁMKA: * Regulátor prietoku OPTIMA-LV-R (RI) využíva špeciálny regulačný algoritmus, ktorý pri nízkych rozsahoch prietoku vzduchu.

Vyhotovenie

Materiálové vyhotovenie

VAV regulátor má kruhový plášť aj list klapky vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu. Hriadeľ oceľového listu sa otáča v odolných polymérových ložiskách. Izolovaná verzia OPTIMA-LV-RI má dvojitý plášť s hermeticky uzatvoreným penovým materiálom s uzatvorenou bunkovou štruktúrou s akustickými a tepelne-izolačnými vlastnosťami. Kovový merací snímač je pripojený polymérovými hadičkami. Kompaktné telo servopohonu/regulátora je vyrobené z odolného polyméru. List klapky a pripojovacie hrdlá sú vybavené gumovým tesnením.

Ovládanie

Regulátor OPTIMA-LV-R (RI) je vybavený kompaktnou jednotkou regulácia/servopohon. Môže byť prevádzkovaný s nastavením požadovaných hodnôt a spätnou väzbou pomocou analógového signálu 2 - 10 V DC (voliteľne 0 - 10 V DC) alebo pomocou originálnej Belimo komunikácie MP-Bus. Regulátor môže byť použitý samostatne alebo v konfigurácii Master/Slave viacerých regulátorov. Za účelom integrácie do systémov BMS je možné regulátory doplniť komunikačnými jednotkami pre protokoly Modbus, Bacnet, KNX a LON. VAV regulátory sú kalibrované vo výrobnom závode štandardne podľa prietokov vzduchu uvedených v tabuľke alebo v zmysle požiadaviek na iné prietoky v rozsahu Vmin a Vmax špecifi kované pri objednaní. Prietoky je tiež možné nastaviť priamo na mieste montáže pomocou ručného servisného prístroja ZTH-EU alebo pomocou smartfónu so systémom Android a komunikáciou NFC, na ktorom je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu Belimo Assistant. V prípade špecifických požiadaviek na prietoky vzduchu Vmin a Vmax je potrebné pre správnu kalibráciu vo výrobnom závode toto uviesť už pri objednaní regulátorov.

Počas prevádzky regulátora prebieha štandardný postup reguácie prietoku: Merací snímač umožňuje neustále čítanie dynamického tlaku v závislosti od rýchlosti prietoku vzduchu. Aktuálny prietok sa vypočíta a porovnáva s požadovanou hodnotou. Ak vznikne rozdiel, servopohon zmení polohu klapky tak, aby prispôsobil prietok vzduchu požadovanej hodnote. OPTIMA-LV-R (RI) dokáže pracovať správne a presne aj pri veľmi nízkych rýchlostiach prietoku vzduchu (0,2 m/s) a nízkych tlakoch v potrubí (≥ 2 Pa). Aby sa zabránilo nežiadúcemu správaniu a deštruktívnym účinkom na servopohon, vykoná regulátor pri podprahových tlakoch a rýchlostiach špeciálne postupy. Ak aktuálna požadovaná hodnota korešponduje s rýchlosťou vzduchu nižšou ako 1 m/s, nameraná hodnota ∆p (dynamický tlak na snímači prietoku vzduchu) na snímači poklesne pod 2 Pa (tlak v potrubí je teda nižší ako 2 Pa a rýchlosť prúdenia je nižšia ako 0,2 m/s), regulátor ukončí štandardnú prevádzku a list klapky nastaví do špeciálnej “čakacej” polohy (mierne otvorený). Táto poloha listu umožní správne odčítanie hodnoty ∆p pri najnižšom možnom tlaku v potrubí. Servopohon je bez pohybu, čím sa zabráni jeho neželanej a mechanicky deštruktívnej jemnej oscilácii. Meranie ∆p na snímači pokračuje. Hneď ako stúpne hodnota Δp na 6 Pa, regulátor začne pracovať v bežnom regulačnom režime.

{{price}}
({{listprice}})

Počet
 
Skontroluj dostuponosť Je skladom
Dodanie možné najskôr {{earliestdelivery}}
Otvor dostupnosť Zatvoriť

Dátum
Množstvo
 
{{p.Quantity}} {{settings.commerce.stats.Unit}}
{{p.When}}
Popis dodávky

Dodávka

Príslušenstvo

×
×
×
×
×
×
×