RDR-2 regulátor prietoku
Číslo produktu: G1115  Hmotnosť: 0 gram  Volume: 0 l  Customs statistics no.:

Vytvoriť PDF

Popis
Dvojstupňový regulátor konštantného prietoku vzduchu RDR-2 slúži na presné mechanické nastavenie požadovaného množstva vzduchu Vmin a Vmax v tlakovom rozsahu 60-250 Pa. Zmena prietoku z Vmin na Vmax sa vykonáva pomocou zopnutia prívodného napätia 230 V do servopohonu podľa špecifikácie. Regulátor je určený na prívod aj odvod vzduchu.


Funkcia
Vzduch prúdi cez otvor vnútri regulátora, v ktorom klapka mení polohu podľa nastaveného prietoku vzduchu. Klapka je spojená s kalibrovanou pružinou, ktorá zabezpečuje reguláciu prietoku. Nastavenie prietoku vzduchu pre Vmin alebo Vmax sa vykonáva pomocou otáčania stredovej skrutky, ktorá regulačný mechanizmus posúva smerom hore alebo dolu. Zmena prietoku pre Vmin a Vmax je možná len v danom rozsahu regulátora, ktorý je špecifikovaný v kóde výrobku. Pri zopnutí napätia sa regulačný mechanizmus zabezpečujúci prietok Vmin otočí o 90° a zaistí voľný priechod vzduchu pre mechanizmus zabezpečujúci prietok Vmax.


Konštrukcia
Plášť regulátora RDR-2 je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu a regulačný mechanizmus z plastu (polystyrén) v šedej farbe s klasifikáciou M1. Pracovný rozsah teplôt vzduchu je +5 až +60°C.

Montáž
RDR-2 je možné montovať priamo na vzduchotechnické SPIRO potrubie vo vertikálnej aj horizontálnej polohe. Pre správnu funkciu musí byť rovné potrubie pred regulátorom o dĺžke L ≥ 1 x ØD a za regulátorom L ≥ 3 x ØD.

{{price}}
({{listprice}})

Počet
 
Skontroluj dostuponosť Je skladom
Dodanie možné najskôr {{earliestdelivery}}
Otvor dostupnosť Zatvoriť

Dátum
Množstvo
 
{{p.Quantity}} {{settings.commerce.stats.Unit}}
{{p.When}}
Popis dodávky

Dodávka

×
×
×
×
×
×
×