This product is a replacement for: 35429 - X-RDA-150-60/75/90m³/h CAV ×

RDR-150/50-100 regul. prietoku
Číslo produktu: 37309  Hmotnosť: 0 gram  Volume: 0 l  Customs statistics no.:

Vytvoriť PDF

Popis
Regulátor prietoku vzduchu RDR je plastový element, ktorý sa inštaluje do kruhového VZT potrubia pre dosiahnutie konštantného prietoku vzduchu v tlakovom rozsahu 50-250 Pa. Používa sa vo vetracích alebo klimatizačných systémoch na prívode alebo odvode vzduchu.

Objednávací kód (príklad)
RDR-80/15-50
80 - priemer potrubia v mm
15-50 - možný prietok vzduchu v m3/h

Funkcia
Prúd vzduchu je tlačený cez otvor, v ktorom klapka môže meniť polohu podľa špecifikovaného prietoku vzduchu. Klapka je pripojená na pružinu a preto nie je potrebný žiadny ďalší pohon. Nastavenie klapky je možné pomocou torxného kľúča. Zmena prietoku je možná iba v danom rozsahu regulátora, ktorý je špecifikovaný v kóde výrobku.

Konštrukcia
RDR je vyrobený z plastového materiálu (polystrol) klasifikovaného M1 v šedej farbe. Maximálna teplota je +5 - +60°C.

Montáž
RDR je určený na vloženie priamo do horizontálneho alebo vertikálneho potrubia. Uchytenie v protrubí a tesnosť zabezpečujú tesnenia po okrajoch. V prípade umiestnenia v prívodnom potrubí, je potrebné zaistiť dostatočnú vzdialenosť medzi RDR a difúzorom. Táto vzdialenosť musí byť min. 3x priemer potrubia. V prípade odvodného potrubia musí byť táto vzdialenosť min 1x priemer potrubia.

Pri inštalácii je potrebné dáť pozor na klapku, aby neprišlo k jej poškodeniu alebo zablokovaniu!

{{price}}
({{listprice}})

Počet
 
Skontroluj dostuponosť Je skladom
Dodanie možné najskôr {{earliestdelivery}}
Otvor dostupnosť Zatvoriť

Dátum
Množstvo
 
{{p.Quantity}} {{settings.commerce.stats.Unit}}
{{p.When}}
Popis dodávky

Dodávka

×
×
×
×
×
×
×