Tento produkt je nahradený 94823 - NOTUS-S-500x250-M0 ×
Tento produkt je vyradený z ponuky ×

X-RPK-S-500x250
Číslo produktu: 63223  Hmotnosť: 0 gram  Volume: 0 l  Customs statistics no.:

Vytvoriť PDF

Popis
Regulátor konštantného prietoku vzduchu - hranatý RPK-S slúži na presné mechanické nastavenie požadovaného množstva vzduchu v potrubných trasách bez potreby prídavnej energie.

 

RPK-S je dostupný v dvoch verziách:

• RPK-S bez vonkajšej izolácie
• RPK-S-I s tepelnou a protihlukovou izoláciou s hrúbkou 50 mm

 

Vyznačuje sa:

• presnosťou regulácie

• jednoduchou montážou

• bezúdržbovosťou

 

Regulátory konštantného prietoku vzduchu - hranaté umožňujú regulovať individuálne požadované množstvá vzduchu v jednotlivých vetvách vzduchotechnického systému. Regulátor je riešený tak, aby mohol pracovať v prostredí bez priameho vplyvu počasia pri teplotách -20°C až 80°C a relatívnej vlhkosti do 80%. Rýchlos ť prúdenia sa odporúča od 3 do 8 m . s-1 pri rozdiele tlaku do Dp 500 Pa. Presnosť stáleho objemového prietoku vzduchu je v priemere ± 5% ( ± 10% pre krajné nastavenia ) nastavenej hodnoty. Nastavenie požadovaného konštantného množstva užívateľ nastaví otáčaním pohybovej skrutky na pravej bočnej stene krytu a premiestnením značky ukazovateľa oproti príslušnej značke na stupnici. Na regulátore, ktorý sa skladá z dvoch alebo z troch častí, je potrebné nastaviť každú stupnicu na celkové požadované množstvo vzduchu.

 

Konštrukčné vyhotovenie
V štandardnom vyhotovení je regulátor vyhotovený z pozinkovaných oceľových plechov okrem listu, ktorý je z hliníkového plechu. Rovnako všetky kovové časti mechanizmov sú povrchovo chránené zinkovaním. Použitá špeciálna pružina je z kvalitnej pružinovej ocele. Špeciálne klzné ložiská vhodné pre vysoký rozsah teplôt nevyžadujú mazanie. Na želanie zákazníka plášť regulátora môže byť opatrený na vonkajšom povrchu práškovou farbou s ľubovoľným farebným odtieňom. Nie je možná dodávka výrobku v celkovom vyhotovení z nehrdzavejúcej ocele (materiál listu a pružiny nemôže byť nahradený). Plášť regulátora izolovaného je vyplnený tepelnou a protihlukovou izoláciou s hrúbkou 50 mm. Doporučené je montovať do izolovaného potrubného rozvodu s tlmičmi hluku.

 

Montáž a údržba
Montáž regulátora do potrubnej trasy sa vykonáva metódami bežnými pri montáži vzduchotechnických prvkov. Pri montáži nesmie prísť k deformácii plášťa regulátora, čím by mohlo prísť k zablokovaniu chodu listu regulátora a znemožneniu jeho činnosti. Regulátor sa môže montovať do vodorovného, šikmého alebo zvislého potrubia tak, že os otáčania jeho listu musí byť vždy vodorovná. Treba dbať pri montáži na správny smer prúdenia vzduchu. Spojenie potrubia a regulátora sa vykoná podľa návodu na montáž štvorhranného potrubia. Otáčaním pohybovej skrutky, ktorej zárez na skrutkovač vyčnieva na pravej bočnej strane krytu nastaví veľkosť prietoku. Regulátor je potrebné montovať tak, aby bol umožnený prístup k nastavovacej pohybovej skrutke. Rovnako treba dbať na to, aby teleso ložiska vystupujúce z plášťa regulátora nedochádzalo ku kontaktu s inými konštrukciami. Pre bezporuchovú funkciu regulátora je potrebné, aby samotný regulátor a k nemu pripojené potrubie boli stabilne upevnené. Prívodná časť potrubia musí byť zbavená nečistôt. Na regulátore nie je potrebné vykonávať žiadnu údržbu, z toho dôvodu je prístup k mechanizmom regulátora uzatvorený. Doporučená dĺžka priameho potrubia pred a za regulátorom je L > = 3 x def, kde def = 2ab / (a+b). 

 

{{price}}
({{listprice}})

Počet
 
Skontroluj dostuponosť Je skladom
Dodanie možné najskôr {{earliestdelivery}}
Otvor dostupnosť Zatvoriť

Dátum
Množstvo
 
{{p.Quantity}} {{settings.commerce.stats.Unit}}
{{p.When}}
Popis dodávky

Dodávka

Ďalšie produkty

×
×
×
×
×
×
×