Tento produkt je nahradený 78247 - NOTUS-RI-080-M0 ×
Tento produkt je vyradený z ponuky ×

RPK-R-I-80 reg.prietoku
Číslo produktu: 83240  Hmotnosť: 0 gram  Volume: 0 l  Customs statistics no.:

Vytvoriť PDF

Popis

Regulátor konštantného prietoku vzduchu RPK slúži na presné mechanické nastavenie požadovaného množstva vzduchu v potrubných trasách bez potreby prídavnej energie.
Vyznačuje sa:
· presnosťou regulácie
· jednoduchou montážou
· bezúdržbovosťou
· tesným spojením s potrubím

 

Funkcia

RPK umožňujú regulovať individuálne požadované množstvá vzduchu v jednotlivých vetvách vzduchotechnického systému. Regulátor je riešený tak, aby mohol pracovať v prostredí bez priameho vplyvu počasia pri teplotách -20°C až 80°C a relatívnej vlhkosti do 80%. Rýchlosť prúdenia sa odporúča od 3 do 8 m.s-1 pri rozdiele tlaku do Dp 500 Pa. Presnosť stáleho objemového prietoku vzduchu je v priemere ± 5% (±10% pre krajné nastavenia) nastavenej hodnoty.

Nastavenie požadovaného konštantného množstva užívateľ nastaví otáčaním pohybovej skrutky na pravej bočnej stene krytu a premiestnením značky ukazovateľa oproti príslušnej značke na stupnici.

 

Vyhotovenie

Regulátor RPK je štandardne vyhotovený z plechov z konštrukčnej ocele, ktoré sú povrchovo zinkované. Rovnako všetky kovové časti mechanizmov sú povrchovo chránené zinkovaním. Použitá špeciálna pružina je z kvalitnej pružinovej ocele a je povrchovo zinkovaná. Špeciálne klzné ložiská vhodné pre vysoký rozsah teplôt nevyžadujú mazanie. Nastavovací box je vyrobený z plastu ABS, funkčné časti vo vnútri boxu sú vyrobené z plastu PA.

Plášť izolovaného regulátora je vyplnený tepelnou a protihlukovou izoláciou s hrúbkou 50 mm. Odporúča sa montovať do izolovaného potrubného rozvodu s tlmičmi hluku. Z konštrukčného hľadiska každý regulátor pozostáva z vlastného telesa regulátora, ktoré je na každom konci vybavené tesnením.

 

Montáž

Regulátor sa môže montovať do vodorovného, šikmého alebo zvislého potrubia tak, aby os otáčania jeho listu bola vždy vodorovná. Treba dbať na správny smer montáže tak, aby vzduch vstupoval do regulátora podľa smeru šípky, ktorá je umiestnená na plášti regulátora a určuje smer prúdenia vzduchu. Spojenie rúry a regulátora sa vykoná podľa jeho veľkosti závrtnými skrutkami ø3,2x13 to ø3,9x16, prípadne nitmi rovnakých priemerov a spoj sa utesní tesniacou páskou. Po montáži sa otáčaním pohybovej skrutky nastaví požadovaná veľkosť prietoku vzduchu.

 

{{price}}
({{listprice}})

Počet
 
Skontroluj dostuponosť Je skladom
Dodanie možné najskôr {{earliestdelivery}}
Otvor dostupnosť Zatvoriť

Dátum
Množstvo
 
{{p.Quantity}} {{settings.commerce.stats.Unit}}
{{p.When}}
Popis dodávky

Dodávka

Ďalšie produkty

×
×
×
×
×
×
×