Veľká objednávka pre vetranie metra v Kodani

Systemair bude dodávať tunelové ventilátory a súvisiace zariadenia pre bezpečnostné vetranie novej linky metra v dánskom hlavnom meste Kodaň. Celková hodnota objednávky je 4,5mil. EUR.

Dánske hlavné mesto Kodaň, ktoré má najmodernejší systém verejnej dopravy v Európe realizuje v súčasnosti " Projekt Cityringen ", cieľom ktorého je výstavba novej linky metra v centre mesta. Táto nová linka bude dopravne obsluhovať hlavné oblasti mesta Kodaň vrátane dánskeho parlamentu, hlavnej stanice, radnice a existujúce hlavné linky metra.

Linka bude vedená v dvoch tunelových rúrach s dĺžkou 17,4 km a bude obsahovať 17 nových staníc umiestnených 30 m pod úrovňou terénu. Linka bude plne automatizovaná a prevádzkovaná 24 hodín denne s minimálnymi intervalmi medzi vlakmi len 100 sekúnd a zaistí prepravu 130 miliónov cestujúcich ročne.

Systemair dodá ventilátory pre hlavné nudzové vetranie, požiarne klapky, tlmiče hluku a riadiaci systém v celkovej hodnote 4,5 mil. EUR. 


"Ide o najväčšiu zákazku v oblasti vetrania tunelov, ktorú sme doteraz získali. To dokazuje, že dokážeme dodávať veľké a zložité projekty", hovorí Gerald Engström , generálny riaditeľ spoločnosti Systemair .

"Tento projekt je vzhľadom k jeho zložitosti a dôležitosti veľmi technicky náročný. To tiež potvrdzuje náš prielom na európskom trhu vo ventilátoroch pre infraštruktúru", hovorí Kurt Maurer, riaditeľ divíze Ventilátory, spoločnosti Systemair.

 

×
×
×
×
×
×
×