Nové výskumné a vývojové centrum na testovanie industriálnych ventilátorov

Dňa 27. septembra 2013 Systemair slávnostne otvoril nové Výskumné a vývojové (R&D - Research and Development) centrum v nemeckom výrobnom závode vo Windischbuchu.

Najmodernejšie R&D centrum na testovanie industriálnych ventilátorov v Európe si vyžiadalo investície v celkovej hodnote 4,5 milióna EUR. Nové technické cetrum teraz na ploche 2,300 m2 združuje laboratórium, vývojové oddelenie, product management a marketingové oddelenie pod jednou strechou. Súčasťou projektu je aj nový sklad a výrobná hala s plochou 3000 m2 v ktorej sa budú vyrábať veľké axiálne ventilátory.

“Ako jeden z mála dodávateľov veľkých axiálnych ventilátorov na trhu sme teraz schopní poskytnúť kompletnú „hodnotovú“ reťaz z jedného zdroja: R&D výskum a vývoj, návrh, simulačné programy, až po konečnú výrobu a testy v skutočných reálnych podmienkach! Toto je rozhodujúca a presvedčivá konkurenčná výhoda napr. v prípade infraštrukturálnych projektov súvisiacich s bezpečnosťou, čo sú i projekty tunelov kde ventilátory zabezpečujú nielen tzv. CO vetranie, ale vykonávajú aj bezpečnostný odvod dymu a tepla v prípade požiaru!  S novými priestormi získal Systemair Nemecko i možnosť vykonávať množstvo dôkazových testov priamo za účasti zákazníkov zainteresovaných v danom projekte", povedal riadieľ nemeckého výrobného závodu Kurt Maurer.

Nové R&D centrum je rozdelené na “teplú” a “studenú” testovaciu časť.
“Teplá” časť laboratória s plochou 540m2 má dve vstupné komory pre testovanie / meranie objemov vzduchu pri definovanom tlaku podľa noriem ISO 5801 alebo AMCA 210.  Taktiež je možné vykonávať merania celkového príkonu, hodnôt prúdu, taktiež statický, dynamický a celkový tlak ventilátorov až do rozmeru / priemeru 1250 mm.

Pre ešte väčšie axiálne ventilátory až do priemeru 2240 mm maximálne do objemu vzduchu 600.000 m³/h sú k dispozícii ďalšie dve testovacie stolice v tzv. „studenej“ časti laboratória. Táto 890 m2 veľká, nevykurovaná a z polovičnej časti s exteriérom otvorená hala je dostatočne dlhá pre zostavenie 17m dlhej testovacej stolice  - rozhodujúca výhoda pre dosiahnutie stabilných tlakových pomerov v testovaných ventilátoroch napriek vysokým rýchlostiam. Toto je dôležité pre zabezpečenie realistických výsledkov testov.
“Studená” časť nového R&D centra taktiež zahŕňa testovaciu stolicu pre meranie ťahu jet ventilátorov v zmysle normy DIN EN ISO 13350.  

Súvisiace odkazy
×
×
×
×
×
×
×