Rekuperačné jednotky SAVE sú ešte účinnejšie

Rezidenčné rekuperačné jednotky SAVE sú na slovenskom trhu známe už viacero rokov, teraz však prešli celým radom zmien.

Jednotky SAVE sú vzduchotechnické jednotky s rekuperáciou
tepla určené na vetranie bytov a rodinných domov. Jednotky
SAVE majú vzduchový výkon v rozsahu 100 - 900 m3/h a sú
vybavené vstavaným regulačným systémom. Na našom trhu sú úspešne predávané už niekoľko rokov, teraz sme sa však zamerali na maximalizáciu ich energetickej efektívnosti a urobili sme v ich konštrukcii viacero zmien, ktoré nám umožňujú certifikovať aj modely s rotačným rekuperátorom v zmysle podmienok certifikácie PHI (Passive House Institute).

Pozrite sa, čo sme vylepšili:

1. Zvýšenie vnútornej tesnosti jednotky - minimálne zmiešanie prívodného a odvodného vzduchu vďaka dvojitému kefkovému tesneniu

2. EC motor rotačného rekuperátora - ako prví sme použili EC motor na pohon rotačného rekuperátora s plynulým riadením otáčok pre riadenie vlhkosti a rekuperácie s funkciou ochrany proti namŕzaniu, a aby sme ešte viac znížili spotrebu energie

3. Zosilnená tepelná izolácia - zvýšená odolnosť voči teplotám pod -27°C

4. Štandardne integrovaný snímač vlhosti - riadenie prietoku vzduchu podľa rel. vlhkosti v odvodnom potrubí, funkcia odmrazovania

5. Vtoková mriežka Flow grid - zníženie hlučnosti ventilátorov (SAVE 150)

6. Zníženie vnútorných tlakových strát - optimalizácia vnútornej konštrukcie jednotky

7. Jednoduchšie pripojenie na BMS - pripojení komunikačného protokolu Modbus dostupné na plášti jednotky

8. Zvýšenie účinnosti rekuperátorov - použitie dlhšieho rotora rekuperátora (SAVE VTR 150/200, VSR 500)

Detailnejšie informácie o zmenách a ich vplyv na prevádzku jednotiek nájdete v priloženom prospekte.

Proces vylepšovania rezidenčných vetracích jednotiek SAVE bude pokračovať druhou etapou. V roku 2017 Vám predstavíme nové možnosti v oblasti regulácie.

×
×
×
×
×
×
×