Systém veľkoplošných protidažďových žalúzií PZ-SEG

Je určený na montáž na fasády budov, kde prekrýva otvory nasávacích a výtlačných otvorov vzduchotechniky alebo na optické oddelenie technického vybavenia budov inštalovaného v exteriéri budovy, napr. na streche.

Hlavné vlastnosti:
• Ľahká, samonosná konštrukcia žalúziových segmentov
• Systém nezávisle montovaných segmentov
• Precízne nastavenie polohy segmentov pre ich zarovnanie v systéme
• Bez obmedzenia veľkosti a tvaru systému
• Plnohodnotná funkcia protidažďovej ochrany

 

Popis
PZ-SEG je systém externých protidažďových žalúzií.

Je určený na montáž na fasády budov, kde prekrýva otvory nasávacích a výtlačných otvorov vzduchotechniky alebo na optické oddelenie technického vybavenia budov inštalovaného v exteriéri budovy, napr. na streche.

Zároveň je architektonickým a estetickým prvkom pokrývajúcim virtuálne neobmedzené plochy fasády v rôznych geometrických tvaroch.

 

Vyhotovenie, konštrukcia a nastavenie
PZ-SEG pozostáva z hliníkových lamiel montovaných na hliníkovom ráme. Povrchová úprava lamiel je štandardne eloxovaný hliník alebo ľubovoľný farebný odtieň RAL.

Každý rám s lamelami je samostatne inštalovateľný segment veľkého žalúziového systému.

Každý segment má špeciálne usporiadanie kotviacich pätiek pre pripevnenie ku konštrukcii budovy a tiež niektoré špeciálne prvky pre umiestnenie vonkajšej časti rámu. To závisí od vzájomnej pozície segmentu v žalúziovom systéme.

Veľkosť segmentov si volí zákazník sám tak, aby celkový žalúziový systém dosahoval požadované rozmery.

 Viac informácií nájdete v priloženom katalógu.


Zodpovedný produktový manager:

Rastislav Živner
Tel: 02/49 205 319
e-mail: rastislav.zivner@systemair.sk

Na stiahnutie:
×
×
×
×
×
×
×