OPTIMA-RES-A

Predstavujeme nový kompaktný VAV systém na rezidenčné vetranie

Predstavujeme OPTIMA-RES-A - kompaktný systém skladajúci sa z prívodného a odvodného VAV regulátora určený na vetranie obytných priestorov. Predstavuje tiché a inteligentné riešenie na dosiahnutie dokonalej regulácie prietoku vzduchu. Základnou funkciou je nepretržitá regulácia privádzaného a odvádzaného vzduchu v režime master/slave. Navyše je možné aktivovať režimy s otvorenou a zatvorenou klapkou alebo ovládať minimálne a maximálne množstvo vzduchu.

 

Hlavné vlastnosti
• Kompletné VAV riešenie prívodu a odvodu vzduchu v režime master/slave
• Jeden riadiaci signál na riadenie prietoku na prívode aj odvode
• Napájanie 230 V AC
• Bezpečnostné elektrické prvky a pripojovacie svorky
• Vrátane tlmičov hluku
• VAV regulátory je možné ľahko vybrať a namontovať v inej prívodno/odvodnej konfi gurácii
• Tesnosť triedy 4C podľa EN1751
• Rozsah tlaku v potrubí 5 - 1000 Pa
• Jednoduchá inštalácia do zníženého stropu alebo na stenu

×
×
×
×
×
×
×