Nové VAV regulátory pre stredné a nízke rýchlosti prietoku vzduchu

Regulátory OPTIMA-LV sú vhodné aj pre nízke rýchlosti prietoku už od 0,2 m/s.

OPTIMA-LV-R (RI) je nový regulátor variabilného prietoku vzduchu (VAV) určený na montáž do kruhového potrubia.
Používa sa vo vetracích systémoch pracujúcich na princípe vetrania podľa aktuálneho dopytu. Dokáže pracovať v širokom rozsahu rýchlostí prúdenia vzduchu a je primárne určený na presnú reguláciu prietoku vzduchu pri nízkych rýchlostiach prúdenia už od 0,2 m/s. Regulátory sú tlakovo nezávislé v rozsahu 2 - 600 Pa a môžu byť použité na prívod aj odvod vzduchu. Je možné ich ovládať samostatne alebo v kombinácii s viacerými regulátormi (Master/Slave).

Hlavné vlastnosti
• Rozšírenie ponuky VAV regulátorov pre oblasť nízkych rýchlostí prietoku vzduchu – už od 0,2 m/s
• Adaptívny merací snímač na vysoko účinné snímanie dynamického tlaku v celom rýchlostnom rozsahu
• Vylepšený algoritmus pre presnú reguláciu pri podprahovom statickom tlaku v potrubí
• Prevádzkovateľné v rozsahu Δp 2 - 600 Pa
• Vynikajúci regulačný pomer Vmax / Vmin = 30/1 (0,2 m/s … 6 m/s)
• Najnižšie možné zmenšenie prierezu pre daný tlak - / parametre prietoku >> nízka tlaková strata, nízka hlučnosť
• Bež požiadavky na rovný úsek potrubia pred a za regulátorom. Inštalácia možná priamo pred alebo za tvarovku.
• Presnosť: približne 5% odchýlka od nameranej hodnoty *
• Trieda tesnosti 4C
• Kompletná sada prevádzkových funkcií a funkcií s nadradenou prioritou (Otvor, Zatvor, Vmin, Vmax)

Typy výrobku
OPTIMA-LV-R:jedno plášťová verzia bez izolácie.
OPTIMA-LV-RI: dvoj plášťová verzia s hlukovou a tepelnou izoláciou (izolačná pena s uzatvorenou bunkovou štruktúrou).

Všetky potrebné technické informácie nájdete v priloženom PDF dokumente.

Animácia:

Na stiahnutie
Online katalóg
×
×
×
×
×
×
×