Novinka v SystemairCAD: Simulácia reálnych nákladov pri prevádzke VZT jednotky

LCC (Life-Cycle Cost) je nová funkcia programu SystemairCAD. Obsahuje množstvo unikátnych funkcií, ktoré dokážu spoľahlivo simulovať ročnú spotrebu energií pri prevádzke VZT jednotiek Danvent.

Neustále zvyšujúce sa požiadavky na zníženie spotreby energie v budovách taktiež vyžadujú prepracovanejšie nástroje na simuláciu očakávaných ročných nákladov. Rovnako je veľmi dôležité konfigurovať VZT jednotku presne podľa požiadaviek zákazníka. Pomocou nášho patentovaného nástroja LCC simulation, dokážete v programe SystemairCAD oboje. Simulačný softvér LCC využíva veľmi presné a certifikované hodnoty z programu SystemairCAD, vďaka ktorým dokáže vypočítať spotrebu energie pre každú hodinu prevádzky počas roka.

 
Vďaka LCC simulácii je možné zákazníkovi poskytnúť presné informácie o celkovej spotrebe energie vypočítanej VZT jednotky a takiež pre jej viaceré optimalizované verzie. 
 
Ako vykonať LCC simuláciu
Môžete v programe Excel vytvoriť scenár prevádzky jednotky a následne ho importovať do programu SystemairCAD. Takisto je možné vytvoriť manuálny scenár prevádzky alebo importovať údaje termickej analýzy z 3D simulačného programu. V oboch prípadoch dokáže SystemairCAD vypočítať presné kalkulácie ročnej spotreby energie.
 
LCC simulácia Vám ponúka možnosť vypočítať s rovnakým scenárom až 4 rôzne konfigurácie VZT jednotky na jednom excelovom hárku, čo uľahčuje porovnanie ich energetickej spotreby.
 
Videá, ktoré Vám priblížia používanie LCC simulácie nájdete po kliknutí na nasledujúce linky:
1. LCC Demo manual scenario
2. SystemairCAD LCC simulácia
3. Použitie LCC pre alternatívne pracovné body


V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

Ing. Roman Fojtík
Tel: 0905 596 783
e-mail: roman.fojtik@systemair.sk

×
×
×
×
×
×
×