Nová bazénová štrbinová výustka

AQUA je lineárna štrbinová výustka primárne určená na prívod vzduchu vo vetracích systémoch pre bazény a vlhké priestory s väčšími oknami alebo presklenými stenami.

Hlavné vlastnosti

• Moderný štíhly a kompaktný dizajn
• Nízka hlučnosť pri dostatočne vysokej rýchlosti vyfuk. vzduchu
• Homogénne prúdenie vzduchu po celej dĺžke výustky
• Samostatné segmenty rôznej dĺžky
• K dispozícii prvky s odnímateľnými čelnými profilmi a 90° prvky
• Možnosť inštalácie viacerých výustiek súvisle vedľa seba
• Robustná pochôdzna konštrukcia výustky

Animácia

Na stiahnutie
×
×
×
×
×
×
×