Sme pripravení na smernicu ErP a nové označovanie výrobkov

Pozrite si ucelený prehľad o smernici ErP a súvisiacich nariadeniach.

S prijatím Kjótskeho protokolu sa Európska Únia zaviazala do roku 2020 zredukovať emisie CO2 minimálne o 20%. S cieľom dosiahnuť tento cieľ EÚ v roku 2005 ratifikovala Smernicu EuP (Energy using Products). V roku 2009 bola premenovaná na Smernicu ErP (Energy related Products). Zjednodušene sa prezentuje aj ako Ekodizajn smernica. Konkrétne sa jedná o smernicu 2009/125/ES. Stretávame sa s ňou každodenne, napríklad náhradou tradičných žiaroviek alebo používaním energetických štítkov na chladničkách, automatických práčkach a podobne.

Koho sa smernica týka?
Smernica je povinná pre štáty Európskej únie. Požiadavky smernice neovplyvňujú iba výrobcov vzduchotechniky a klimatizácie ale aj dodávateľov výrobných technológií a systémových operátorov. Smernica ErP sa týka výrobkov, ktoré sú vyrábané v Európskej ekonomickej oblasti ako aj tých, ktoré sú do EÚ dovážané z iných krajín. Smernica sa netýka výrobkov určených na export do krajín mimo EÚ. Je však pravdepodobné, že si aj iné krajiny požiadavky tejto smernice osvoja.


Viac informácií nájdete v priloženej brožúre.

 

 

Zmeny aj v Online katalógu

V zmysle nariadenia 1253/2014 pribudli v online katalógu pri výrobkoch, ktorých sa nariadenie týka, nové informácie a záložky.


Informácia o pripravenosti ErP 2016 resp. ErP 2018
Aby ste si boli úplne istí, že výrobok spĺňa požadované parametre, umiestnili sme informačné logá o pripravenosti výrobku v zmysle ErP2016 resp. ErP2018.   

Ekodizajn ready info

 

Nové záložky "Ekodizajn" a "Energetický štítok"

Nájdete v nich všetky potrebné informácie vyplývajúce z nariadenia 1253/2014.

ErP informacie

×
×
×
×
×
×
×